Kotihoidon tuki jatkuu normaalisti mutta kuntalisä lakkaa marraskuussa

Kotihoidon tuen kuntalisän eli Kouvola-lisän maksaminen alle 2-vuotiaista lapsista loppuu Kouvolassa 1.11.2019 alkaen. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti asiasta 21.8.2019 osana kaupungin talouden tasapainottamista. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kasvatus- ja opetustoimialaa koskevan säätötoimenpide-esityksen yhteydessä ensi tiistaina.

”Lasten kotihoidon kuntalisän lakkautuminen 1.11.2019 alkaen aiheuttaa valitettavan vähennyksen kuntalisää saavan perheen tuloihin”, pahoittelee varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto. ”Kaupungin taloudellinen tilanne on heikko ja kaikkien toimialojen, myös kasvatus- ja opetuksen lautakunnan ja toimialan, on löydettävä tänä vuonna ja myös tulevina vuosina säästökeinoja talouden parantamiseksi.”

Kaupunginhallitus velvoitti 18.6.2019 toimialoja sekä lautakuntia ja muita toimielimiä esittämään säästötavoitteiden mukaiset talousarviomuutokset sekä toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelujen lisäsäästötavoitteeksi oli määrätty loppuvuodelle 678 000 euroa. Suurin säästöosuus kohdistettiin henkilöstövähennyksiin sekä ostopalvelujen vähentämiseen.

Näiden lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.8.2019 kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttamisen, mikä tuo säästöä loppuvuodelle 60 000 euroa. Vuositasolla kuntalisän lakkauttaminen tarkoittaa 600 000 euron vähennystä talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ei ole lakisääteinen palvelu ja siksi tässä taloudellisessa tilanteessa kuntalisän lakkauttaminen nostettiin säästölistalle.

Kotihoidon tuki (vähintään 338,34 € /yksi alle 3-vuotias lapsi) säilyy jatkossakin kaupungin rahoittamana ja lakisääteisenä palveluna.

Lisätietoa

Kasvatus- ja opetusjohtaja, Veikko Niemi, 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö, Helena Kuusisto, 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi

Sivun alkuun