Koronavirustilanteen vaikutukset Kouvolan kaupungin talouteen

Koronan vaikutukset kuntien talouteen

Kaupungin taloustilanne tulee koronaepidemian takia kohtaamaan merkittäviä haasteita. Karkeiden, alustavien arvioiden mukaan menojen kasvun sekä tuottojen ja verotulojen vähenemisen yhteisvaikutus olisi puolessa vuodessa kaupungille 18 miljoonaa euroa. Valtion kunnille lupaamien tukitoimien konkreettiset vaikutukset eivät ole vielä selvillä.

Koronaviruksen osalta on laadittu ensimmäisiä, hyvin karkeita, arvioita sen taloudellisista vaikutuksista. Laskennan lähtökohtana on oletettu tilanteen kestävän puoli vuotta. Merkittävimmät vaikutukset tulevat verotulojen alenemisesta.

  • tuottojen väheneminen 3 miljoonaa euroa
  • sote-menojen kasvu 2 % 6,5 miljoonaa euroa
  • kunnallisverojen väheneminen 2 % 6 miljoonaa euroa
  • yhteisöverojen väheneminen 10 % 2,5 miljoonaa euroa
  • vaikutukset yhteensä 18 miljoonaa euroa

─ Laskentaa täsmennetään koko ajan. Tällä hetkellä kerätään edellä mainittujen lisäksi tietoa siitä, kuinka paljon ovat muut mahdolliset menojen lisäykset sekä menojen vähennykset suljettujen ja vähentyneiden toimintojen osalta. Laskelmia on laadittu yhteistyössä Kuntaliiton ja 24 suurimman kunnan kanssa, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

─ Koronatilanteen kehittymistä on hyvin vaikeaa ennakoida, mutta sen aiheuttamat vaikutukset jo ennestään haastavaan kaupungin taloustilanteeseen tulevat joka tapauksessa olemaan merkittäviä, Kunnas näkee.

─ Talousvaikutusten suuruuteen vaikuttaa tietysti se, missä laajuudessa ja kuinka kauan poikkeusolot kestävät, jatkaa Kunnas.
Valtion kunnille lupaamien tukitoimien konkreettiset vaikutukset eivät ole vielä selvillä. Valtio on luvannut kompensoida kunnille verojen maksunlykkäysmenettelystä määräaikaisesti aiheutuvan kuntien verokertymän pienenemisen. Muut toimenpiteet eivät ole vielä selvillä.

Alkuvuoden talouden toteumassa ei merkittäviä poikkeamia

Kouvolan kaupungin taloudellisessa tilanteessa tammi–helmikuun talouden toteuman perusteella ei ole merkittäviä poikkeamia. Toimintakate on 1,4 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Menoista ainoastaan palvelujen ostot on kasvaneet edelliseen vuoteen nähden (2,6 miljoonaa euroa). Henkilöstökulut sen sijaan ovat hieman edellistä vuotta alhaisemmat. Talousarvioon verrattuna toimintakatteen toteutuma on 16,5 prosenttia, mutta talousarvioon sisältyvien säästötoimenpiteiden esim. lomautukset vaikutukset eivät vielä näy kahden ensimmäisen kuukauden perusteella.

Investoinnit ja yritysten tukeminen

Investointien osalta toteuma on vielä hyvin maltillinen (3 miljoonaa euroa), kuten tyypillisesti alkuvuodesta on. Kaupunki tarkastelee, pystyykö se osaltaan tukemaan yrityksiä ja nopeuttamaan hankkeiden aloittamista koronatilanteen vuoksi. Jo aiemmin kaupunki päätti kaupungin tilavuokrien maksuaikaa koskevasta 3 kuukauden joustosta. Mahdollisia maksuhuojennuksia ja kohtuullistamisia käsitellään myöhemmin.

Rahoitus

Kuntatodistusohjelmia on ollut alkuvuodesta edelleen käytössä. Pitkäaikaista rahoituslaitoslainaa on nostettu 15 miljoonaa euroa. Laina on nostettu erittäin edullisella kiinteällä korolla. Seuraava laina, 18 miljoonaa euroa, nostetaan huhtikuun alkupuolella.

Rahoitusarvopapereiden eli sijoituksien arvot on laskeneet vallitsevan tilanteen vuoksi vuoden alun tilanteesta merkittävästi. Tulokseen vaikuttava tekijä on vuoden viimeisen päivän markkinatilanne, joten tältä osin tilannetta on arvioitava loppuvuodesta.

Seuraava talouden tiedotekatsaus laaditaan viikolla 18. Merkittävistä poikkeamista tiedotetaan heti niiden ilmettyä.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun