Koronaviruksen aiheuttaman epidemian varautumisen vaikutukset Kymsoten erikoissairaanhoidon toimintaan

Maailmanlaajuisen pandemiatilanteen vuoksi Kymenlaaksossa varaudutaan tilanteeseen, jossa sairaalahoidossa on useita henkilöitä, joilla on koronaviruksen aiheuttama infektio. Tämä aiheuttaa useita muutoksia erikoissairaanhoidon toimintoihin. Kiireetöntä hoitoa rajoitetaan, ja siitä vapautuvaa henkilökuntaa varataan päivystys- ja kiireellisen hoidon tarpeisiin. Lisäksi pyritään estämään koronatartuntoja kriittisesti sairaille potilaille, jotka eivät ole välittömässä hoidontarpeessa.

Hallituksen antaman kontaktien välttämissuosituksen mukaisesti yli 70-vuotiaiden kiireetön hoito siirretään myöhempään ajankohtaan. Päivystyksellinen ja kiireellinen hoito annetaan iästä riippumatta. Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa on erilliset päivystykset infektio-oireisille potilaille. Infektio-oireiset potilaat ohjataan sairaalaan eri kulkureittejä kuin muut sairaalassa asioivat.

Sairaaloissa on voimassa vierailukielto lukuun ottamatta synnyttävän äidin yhtä tukihenkilöä synnytyssalissa ja lapsivuodeosastolla sekä lapsipotilaiden, saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisia.

Vastaanotolle ei saa tulla flunssaisena tai kuumeisena tai koronaviruksen liittyvän altistumisriskin jälkeen. Tällaisessa tilanteessa tulee olla yhteydessä puhelimitse suoraan omasta hoidosta vastaavalle poliklinikalle. Samoin omalle poliklinikalle tulee olla yhteydessä, jos vointi tai hoidettavan sairauden tilanne muuttuu.

Muutokset erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminnassa Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa

Kiireetöntä vastaanottotoimintaa siirretään kaikilla erikoisaloilla. Etävastaanottoja, puhelinaikoja ja sähköistä asiointia lisätään mahdollisimman paljon. Potilaalle ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeitse, jos varattu tutkimus- tai hoitoaika peruuntuu, tai jos vastaanottokäynti muuttuu puhelin- tai etähoitoajaksi. Ajanvaraus on voimassa, ellei tietoa peruutuksesta tule.

Kaikilla erikoisaloilla saapuneet lähetteet käsitellään normaalisti, ja hoidon kiireellisyys arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kirurgian poliklinikka ja leikkaustoiminta:

 • Päiväkirurgiset toimenpiteet on keskeytetty 18.3.2020 alkaen
 • Muu kiireetön leikkaustoiminta keskeytetään 23.3.2020 alkaen
 • Kirurgian eri alojen, kuten ortopedian, käsikirurgian sekä korva- nenä- ja kurkkutautien erikoisaloilla kiireettömät poliklinikan ensikäynnit ja kontrolliajat sekä tähystystoiminnan kontrolliajat siirretään.
 • Kymenlaakson keskussairaalassa kirurgian poliklinikka on osittain muuttanut sairaalan 1. kerroksesta 3. kerroksen eteläpäätyyn.
 • Päivystys- ja kiireelliset leikkaukset hoidetaan normaalisti.

Sisätautien eri erikoisalojen poliklinikat, keuhkotaudit, syöpätaudit, ihotaudit, neurologia, lastentaudit ja lastenneurologia:

 • Vastaanottotoimintaa rajoitetaan suuressa koronatartunnan riskissä olevien, yli 70-vuotiaiden tai muuten kiireettömien hoitojen osalta.
 • Vastaanotot muutetaan tarvittaessa hoitopuheluiksi tai kirjeiksi. Samalla tehdään jatkohoidon varaus jonoon uutta käyntiaikaa varten.
 • Kiireelliset vastaanotot, kuten välttämätön taudin selvittely, syöpähoidot ja sydänpotilaiden kiireelliset toimenpiteet sekä akuuttihoito toimivat normaalisti.
 • Kroonisten sairauksien lääke- ja tiputushoidot (syöpätautien ja veritautien, reuma- ja, suolistosairauksien hoidot), säde- ja dialyysihoidot jatkuvat normaalisti.
 • Hoitokeskusten toiminta on kiireellistä tai sarjoina annettavaa välttämätöntä hoitoa, joka jatkuu pääosin muuttumattomana.
 • Pohjois-Kymen sairaalan diabetespoliklinikka on 19.3.2020 alkaen siirtynyt Marjoniemen terveysasemalle 1. kerrokseen (Marjoniementie 10).

Synnytykset, äitiyspoliklinikka ja naistentautien poliklinikka:

 • Synnytykset ja äitiyspoliklinikoiden toiminta hoidetaan normaalisti.
 • Naistentautien toiminnassa kiireellinen tutkimus ja hoito sekä syöpäsairauksien hoito jatkuvat normaalisti.
 • Kiireetön gynekologinen leikkaushoito keskeytyy ja siirtyy myöhemmäksi 23.3.2020 alkaen.

Silmäyksikkö:

 • Kiireettömiä vastaanottoaikoja siirretään epidemian aikana.
 • Kiireelliset tutkimukset ja hoito, mukaan lukien silmänpohjan rappeuman pistoshoidot, sekä näkökykyä vaarantavien silmäsairauksien kontrollikäynnit toteutetaan normaalisti.
 • Kiireettömät kaihileikkaukset keskeytetään ja siirretään myöhemmäksi 23.3.2020 alkaen.

Osastohoidossa ja teho- ja valvontahoidossa valmistaudutaan useiden infektiopotilaiden hoitoon

Vuodeosastotoiminnassa samoin kuin teho- ja valvontahoidossa valmistaudutaan siihen, että voidaan samanaikaisesti hoitaa useita sairaalahoitoa vaativia infektio-oireisia potilaita. Tämä tarkoittaa, että erillisiä osastoja varataan infektiopotilaiden hoitoon. Samoin valmistellaan teho- ja valvontahoidon kapasiteetin lisäystä normaalitilanteesta. Samalla huolehditaan siitä, että muiden kiireellisten ja päivystyspotilaiden hoitoon on varauduttu omilla osastoillaan.

Osastotoiminnassa muutoksia tehdään Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa. Karhulan ja Haminan sairaaloiden perusterveydenhuollon vuodeosastojen toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan.

Psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian toiminta

Psykiatrian, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla sekä erityishuollon poliklinikalla toimintaan on tehty muutoksia koronavirusepidemian hidastamiseksi.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa osastohoito toteutuu normaalisti päivystyksellisen, kiireellisen ja välittömän hoidon tarpeen toteuttamiseksi. Normaalitilanteessakin vähäistä kiireetöntä toimintaa vähennetään mahdollisuuksien mukaan. Valmius jatkaa sähköhoitoja on olemassa.

Psykiatrian, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian ja erityishuollon poliklinikalla erikoisalojen avohoidossa on mahdollisuuksien mukaan muutettu käyntejä puhelimitse toteutettaviksi kontakteiksi. Välttämättömät käynnit toteutetaan, varmistaen kuitenkin, ettei potilaalla ole infektio-oireita.

Lääkkeenjaolla käyvien potilaiden kohdalla lääkkeitä on jaettu normaalia pidemmäksi ajaksi. Ryhmähoidossa toteutetaan ainoastaan potilaiden hoidon suhteen välttämätön toiminta ja pyritään tukemaan potilaita henkilökohtaisin kontaktein.

Psykiatrisessa sairaalassa hengitystieoireiset potilaat sijoitetaan samoille osastoille. Myös psykiatrisen sairaalan osastoilla vierailut on kielletty.

Lisätietoja antavat:

Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri
marja-liisa.mantymaa@kymsote.fi, 020 633 2003

Sivun alkuun