Koronatilanteen vaikutukset kaupungin perimiin vuokriin

Kaupunki tukee ahdingossa olevia yrityksiä erilaisilla vuokrien maksuhuojennuksilla.

Kouvolan kaupunki on siirtynyt poikkeustilasta johtuen täysvalmiuteen. Koronavirustilanteesta johtuen osa yrityksistä on joutumassa taloudellisiin vaikeuksiin. Tilanne tulee todennäköisesti kestämään useita kuukausia ja vaarana on, että yritysten maksukyky heikkenee merkittävästi. Kaupunkiin on ollut yhteydessä lukuisa joukko yrityksiä ja pyytänyt maksuhuojennuksia tai maksulykkäystä.

Vuokran perimättä jättäminen ravintolayrittäjiltä huhti-toukokuun ajalta

Valtion viranomaisten päätös ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemisesta asiakkailta on tullut voimaan. Tämän johdosta Kouvolan kaupunki ei peri vuokraa 1.4.-31.5.2020 väliseltä ajalta niiltä ravintolayrittäjiltä, jotka toimivat Kouvolan kaupungin omistamissa liikehuoneistoissa. Vuokrien perimättä jättäminen perustuu paitsi liikkeenharjoittajien olennaisesti heikentyneeseen mahdollisuuteen harjoittaa liiketoimintaansa, myös Kouvolan kaupungin päätökseen aikaistaa ja ajoittaa mahdollisesti tarvittavat kiinteistöjen vuosihuollot ja peruskorjaukset mainitulle sulkuajalle.

Vuokran eräpäivän siirtäminen tilanteesta johtuen

Poikkeuksellisesta koronavirustilanteesta johtuen Kouvolan kaupunki on päättänyt pidentää vuokraamiensa tilojen maksuaikaa kolmella kuukaudella. Maksuajan pidennyksestä johtuen myöskään viivästyskorkoja ei peritä. Maksuajan pidennykset koskevat kaupungin liike- ja toimistotiloja. Vuokralaskussa olevasta eräpäivästä poiketen vuokran voi maksaa huhti-, touko-, ja kesäkuun osalta vasta heinäkuussa.

Maanvuokrien osalta myönnettävät maksuajan muutokset

Maanvuokrien osalta maksuaikaa voidaan vapaamuotoisessa hakemuksessa esitetyistä perustelluista syistä pidentää kolmella kuukaudella. Maksuajan pidennyksestä johtuen myöskään viivästyskorkoja ei tältä ajalta peritä. Pidennysmahdollisuus koskee sellaisia kaupungin vuokraamia yritystontteja ja yritys- tai yhdistystoimintaa varten vuokrattuja alueita, joilla harjoitettava toiminta on kokonaan tai merkittäviltä osin estynyt valtakunnallisesti määrättyjen tilapäisten rajoitusten vuoksi. Vuokralaskusta poiketen huhti-, touko- ja kesäkuun vuokran voi maksaa heinäkuussa.

Kouvolan Yritystilat Oy:n tekemät linjaukset

Valtion viranomaisten päätöksen ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemisesta asiakkailta tultua voimaan, Kouvolan Yritystilat Oy ei peri vuokraa 1.4.-31.5.2020 väliseltä ajalta niiltä ravintolayrittäjiltä, jotka toimivat Kouvolan Yritystilat Oy:n omistamissa liikehuoneistoissa. Vuokrien perimättä jättäminen perustuu paitsi liikkeenharjoittajien olennaisesti heikentyneeseen mahdollisuuteen harjoittaa liiketoimintaansa, myös Kouvolan Yritystilat Oy:n päätökseen aikaistaa ja ajoittaa mahdollisesti tarvittavat kiinteistöjen vuosihuollot ja peruskorjaukset mainitulle sulkuajalle. Muiden vuokralaisten osalta toimitaan aiemmin sovitusti. Vuokran maksua voidaan siirtää kolmen kuukauden ajalta eli huhti-kesäkuulta myöhemmin maksettavaksi. Maksuaikataulu on sovittavissa hyvin joustavasti. Tilanteen kehittymistä seurataan koko ajan ja tehdään tarvittaessa uusia päätöksiä. Maksuvaikeuksissa asiakkaita ohjataan myös yritysneuvontaan, koska erilaisia tukimuotoja on käytettävissä.

Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 6159 333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi
tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Sivun alkuun