Korian rautatieseisakkeelle uusi ilme modernista puukatoksesta

Korian seisake "Kohta" 3D-mallissa valaistuna

Tyylikäs puukatos odottaa asuntomessujen aikaan lähijunalla matkustavia Korian rautatieseisakkeella. Katoksen ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Aalto-yliopiston puuarkkitehtuurin opiskelijat yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja aluetta hallinnoivan Väylän kanssa.

Uusi katos toteutetaan radan eteläpuolelle palvelemaan Lahden suunnasta Korialle saapuvia matkustajia. Nykyiset katokset jäävät käyttöön.

Moderni puukatos Korian rautatieseisakkeella
Moderni puukatos Korian rautatieseisakkeella on Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema. Kuva: Jari Heikkilä.

Kohta” on kansainvälisen yhteistyön tulos

Katoksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä toteutuksesta vastaa Aalto-yliopiston kansainvälinen opiskelijaryhmä, joille työ on osa Wood Program nimistä vuoden mittaista koulutusohjelmaa. Vaikka mukana on 18 opiskelijaa kymmenestä eri maasta, antoi ryhmä katokselle suomenkielisen nimen ”Kohta” kuvaamaan tunnelmaa junaa odotettaessa. Työ perustuu ryhmän japanilaisen jäsenen Michica Nakamuran ehdotukseen, joka on saanut inspiraation suomalaisesta metsästä.

Arkkitehtuurisesti päätavoitteena työssä on ollut suunnitella kiinnostava ja toiminnallisesti monipuolinen katos, joka on ilmava ja valoisa mutta kuitenkin tuulelta suojaava sekä kestävä. Katosmallin piti olla tilaajan toiveesta myös sovellettavissa ja muokattavissa muihin vastaaviin paikkoihin, joten sen piti olla teollisesti toteutettavissa. Korian katos rakennetaan moduuleista, jotka valmistetaan Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella Otaniemessä ja kasataan paikan päällä. Käytettävyyden kannalta suunnittelussa on huomioitu katoksen huollettavuus esim. ilkivallan vuoksi, sekä esteettömyys.

Aalto-yliopiston puurakentamisen professori Pekka Heikkisen mielestä todellinen suunnittelu- ja rakennustehtävä antaa opiskelijoille hyvän mahdollisuuden oppimiseen. ”Siinä käydään läpi rakennushankkeen vaiheet vaikeuksineen ja ratkaisuineen aina ensimmäisestä luonnoksesta valmiiseen rakennukseen asti”.

Puukatos tuo katsottavaa Korian kohdalle

Korian seisakkeen ja lähialueen kohentaminen on ollut ajankohtaista jo jonkin aikaa mutta asuntomessut viereisessä Pioneeripuistossa toivat projektille lisävauhtia. Väylän ja Kouvolan kaupungin tilaaman katoksen rakentamisen yhteydessä siistitään myös seisakkeen ympäristöä sekä reittiä asuntomessualueelle.

Tekninen johtaja Hannu Tylli kertoo, että Kouvolan kaupunki haluaa toimia esimerkkinä ja edistää puurakentamista sekä sen monipuolista käyttöä eri tyyppisissä rakennushankkeissa. Tavoitteena on myös, nyt avattu seisake toimisi mallina muillekin Kouvolan alueelle rakennettaville rautatieseisakkeille.

Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka on iloinen, että Kouvolassa on yhteisprojektin myötä nyt pala kansainvälistä designia nuorten tulevien arkkitehtien toteuttamana ja vielä niin supisuomalaisesta materiaalista, puusta. ”Ehdotuksessa minua miellytti ilmavuus ja rakenteiden muodostama valon ja varjon leikki. Valaistuksella voidaan korostaa katoksen kaunista rakennetta. Yhteistyö oli antoisaa ja hyvistä ideoista on jalostunut vuoden aikana tyylikäs lopputulos. Puuta toivoisi näkevän tulevaisuudessa yhä enemmän Kouvolassa, koska materiaalin hiilijalanjälki on pieni verrattuna moneen muuhun rakennusmateriaaliin. Olemmehan tänä vuonna liittyneet myös Hinku (hiilineutraali kunta) -kuntien joukkoon.”

Myös projektissa mukana ollut Kinnon projektipäällikkö Tero Hasu on tyytyväinen opiskelijoiden sitoutumiseen ja lopputulokseen: ”Kun katoksiin saadaan vielä myöhemmin valaistus opiskelijoiden mallinnuksen mukaan, on talven aamu- ja iltajunissa matkustavilla katseltavaa Korian kohdalla.”

Väylälle uusia ideoita rautatiekatoksiin

Katoksen perustuksista ja paikalleen asentamisesta vastaa Väylä. Väylän tavoitteena oli katosprojektissa löytää uusia arkkitehtonisia ideoita erityisesti pieniä juna-asemia palveleviin odotuskatoksiin, jotka ovat perinteisesti olleet puusta rakennettuja. Myös käynnissä oleva liikenne- ja viestintäministeriön puurakentamisen ohjelma teki ratkaisusta ajankohtaisen.

Korian hankkeessa tavoitteena on ollut paitsi hyödyntää puunkäyttöä, myös kehittää esteetöntä ja ympäristöystävällistä rakentamista rautatieympäristössä. Uudenlaiselle, helposti sovellettavissa olevalle katosmallille voisi olla Kouvolan alueella tarvetta myös muilla rautatieseisakkeilla, kuten Myllykoskella ja Inkeroisissa.

Kuvat: Jari Heikkilä, paitsi rakennusvaiheen kuvat Tea Salonsaari ja öinen mallinnuskuva: www.kohtashelter.com.

Lisätietoa:

Kouvolan kaupunki:
tekninen johtaja Hannu Tylli, 020 615 8570, hannu.tylli (at) kouvola.fi,
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka (at) kouvola.fi

Väylävirasto:
rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin, 029 534 3971, markku.nummelin (at) vayla.fi

Aalto-yliopisto:
Wood Program ohjelman johtaja, professori Pekka Heikkinen, 050 377 3786, pekka.heikkinen (at) aalto.fi
http://www.kohtashelter.com/

Sivun alkuun