Korian Kallioniemen lähialueen muutossuunnitelmat etenevät

Kaupungin tavoitteena on, että ainakin osa alueen muutossuunnitelmista olisi mahdollista toteuttaa jo tämän vuoden aikana.

Näkymä Korian Kallioniemeen idän suunnalta

Korian Kallioniemen lähialueen muutossuunnitelmatyö on käynnistetty vuonna 2017 yhteistyössä alueen suurimman toimijan Korian Ponsi ry:n kanssa. Alueelle laaditussa yleissuunnitelmatyössä tutkittiin tanssilavan lähiympäristön hyödyntämismahdollisuuksia erilaisten messujen ja suurikokoisten tapahtumien pitopaikkana. Lisäksi tarkasteltiin erilaisia pysäköinnin ja virkistysalueiden toteutusvaihtoehtoja. Selvitystyön perusteella todettiin, että alueen nykyinen maankäytöllinen tilanne on vanhentunut, eikä se mahdollista suunnitelmien joustavaa toteuttamista.

Virkistyspalvelujen keskittymä

Tulevaisuudessa Kymenkujan varrella sijaitsevan matonpesupaikan ja Korian vesistökeskuksen alueita on myös mahdollista kehittää nykyistä monipuolisempana yleisten, kaikille avointen virkistyspalveluiden keskittymänä. Vesistökeskuksen alueelle on laadittu erillinen kehittämissuunnitelma vuonna 2018, joka luo perustan alueen tarkemmalle suunnittelulle ja toteutukselle. Samassa yhteydessä on tarkoitus kunnostaa ja täydentää Kymijoen rannassa kulkevaa ulkoilupolkua, joka yhdistää vesistökeskuksen radan pohjoispuolella sijaitsevaan Pioneeripuistoon.

Liikenneturvallisuutta parannetaan

Vireillä olevassa asemakaavahankkeessa muokataan lisäksi katu- ja korttelialueiden rajauksia, sillä kaupungin tavoitteena on parantaa alueen katujen liikenneturvallisuutta mm. jatkamalla Koriantieltä alkavaa kevyen liikenteen väylää Kyntäjäntielle asti. Samassa yhteydessä on tarkoitus muotoilla Tanssilavantiehen liittyvien katujen risteysalueita siten, että niille ei ohjaudu tarpeetonta läpiajoliikennettä.

Alueen muutossuunnitelmat mahdollistava asemakaavahanke on edennyt nyt teknisen lautakunnan käsittelyyn. Jos lautakunta hyväksyy suunnitelman, niin se asetetaan julkisesti nähtäville maalis-huhtikuuksi. Kaupungin tavoite on, että ainakin osa alueen suunnitelmista olisi mahdollista toteuttaa jo vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja:

Hannu Purho, kaavoitusarkkitehti, p. 020 615 7039, hannu.purho@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa.

Sivun alkuun