Korian Hiivurin datakeskushankkeen suunnittelu etenee

Datakeskusten kehittämiseen keskittyvä Hyperco Oy on aiemmin varannut tontin aloittaakseen selvitykset mahdollisen datakeskuksen sijoittamisesta Hiivurin alueelle. Asia on nyt etenemässä kiinteistökaupan esisopimukseen, joka käsitellään teknisessä lautakunnassa 2.5.2024.

Hyväksyttäväksi esitetyllä kiinteistökaupan esisopimuksella kaupunki sitoutuu myymään Hyperco Oy:lle noin 12,5 ha suuruisen määräalan Korian Hiivurista yhteensä 999.408 euron kauppahinnasta. Kaupan ehtona on, että Hyperco Oy on vuoden 2028 loppuun mennessä saanut lainvoimaiset rakennusluvat suunnittelemansa datakeskuksen sekä siihen liittyvien rakenteiden ja laitosten rakentamiseksi, ja hankkeen toteuttamisen taloudelliset ja tekniset edellytykset ovat täyttyneet. Aiemmin maksettu varausmaksu huomioidaan käsirahana kaupan toteutuessa.

− Alustavan selvitystyövaiheen perusteella jatkamme datakeskushankkeen suunnittelua Hiivurin alueelle. Tarkoituksenamme on edetä rakennuslupasuunnitteluun yhdessä kaupungin, suunnitteluryhmämme sekä naapureiden kanssa. Lisäksi valmistelemme sijoituspäätöksen tekoa, minkä osana olemme etenemässä Kouvolan kaupungin kanssa esisopimukseen tontin hankinnasta. Hankkeen suunnittelun edetessä suotuisasti, sijoituspäätös ja rakentamisen aloitus olisi mahdollista tehdä loppuvuoden aikana. Tiedotamme hankkeen etenemisestä, kun suunnitelmat ja aikataulu tarkentuvat, toteaa Hyperco Oy:n toimitusjohtaja Aleksi Taipale.

Hyperco Oy on datakeskusten kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö.

Korian Hiivurin alue on yksi osa-alue kaupungin Yritystontit-kärkihankkeesta.

Lue lisää esityslistan asiakohdasta 9 (Dynasty)

Lisätietoja:

Kouvolan kaupunki
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 8570, sami.suoknuuti@kouvola.fi

Hyperco Oy
toimitusjohtaja Aleksi Taipale, puh. +358 40 506 5239, aleksi.taipale@hyperco.com

Sivun alkuun