Korian Hiivuriin tonttivaraus datakeskusta varten

Datakeskusten kehittämiseen keskittyvä Hyperco Oy varaa tontin aloittaakseen selvitykset mahdollisen datakeskuksen sijoittamisesta alueelle. Tonttivarausasiaa käsitellään teknisessä lautakunnassa 8.2.2024.

Kouvolan kaupungin teknisessä lautakunnassa käsitellään noin 10,57 hehtaarin alueen varaamista Hyperco Oy:lle Korian Hiivurin alueelta hankesuunnittelua varten. Alueen pinta-ala ja rajaus tarkentuu hankesuunnittelun ja asemakaavatyön yhteydessä.

Korian Hiivurissa, jossa varattava alue sijaitsee, on voimassa oleva asemakaava, jonka ajantasaisuuden arviointia koskeva päätös käsitellään samassa lautakunnan kokouksessa.   

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 10.1.2024 hyväksyä Hiivurin laajennuksen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Hiivurin alue on yksi osa-alue kaupungin Yritystontit-kärkihankkeesta. Asemakaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa yritystoiminnan kehittäminen alueella, luoda edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja mahdollistaa maankäyttöä erilaiset tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

− Tonttivarauksen jälkeen pääsemme jatkamaan selvitystyötä datakeskuksen sijoittamisesta alueelle. Kyseessä on kuitenkin vasta hankkeen selvitysvaihe, ei lopullinen sijoituspäätös, toteaa Hyperco Oy:n toimitusjohtaja Aleksi Taipale.

Hyperco Oy on datakeskusten kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö.

Lue lisää esityslistan asiakohdasta 5 (Dynasty)

Lisätietoja:

Kouvolan kaupunki
tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. puh. 020 615 8570, hannu.tylli@kouvola.fi
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 8570, sami.suoknuuti@kouvola.fi

Hyperco Oy
toimitusjohtaja Aleksi Taipale, puh. +358 40 506 5239, aleksi.taipale@hyperco.com

Sivun alkuun