Kokemusasiantuntijat auttavat kotoutumaan ja kehittämään maahanmuuttajien palveluja

Kouvolaan koulutetut kotoutumisen kokemusasiantuntijat ryhmäkuvassa. Heillä on todistukset ja ruusut käsissään.

Kouvolan kaupunki on kouluttanut kotoutumisen kokemusasiantuntijoita, jotka auttavat kaupunkia, hyvinvointialuetta, järjestöjä ja yrityksiä kehittämään maahanmuuttajille suunnattuja palveluja. Kertomalla omasta polustaan Suomessa, kokemusasiantuntijat auttavat myös maahan muuttaneita kotoutumaan Kouvolaan. Koulutuksen on järjestänyt Kouvolan kansalaisopisto.

Kokemusasiantuntijat ovat osa Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään –hanketta, jonka tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien osallisuutta ja edistää heidän kotoutumistaan. Tärkeänä tavoitteena hankkeessa on parantaa maahanmuuttajien työllistymistä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeessa kartoitetaan maahanmuuttajien työllistymisen pullonkauloja ja kehitetään työkaluja yrityksille ulkomaisen työvoiman palkkaamisen helpottamiseksi.

Yrityksille työvoimaa

Kouvolassa on työvoiman kohtaanto-ongelma ja monilla aloilla on pulaa työntekijöistä.  Maahamuuttajataustaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta on korkeampi kuin koko maassa keskimäärin, eivätkä yritykset eivät ole tottuneet palkkaamaan ulkomaista työvoimaa.

 • Kotoutumisen kokemusasiantuntijoilla on kokemusta Suomeen muuttamisesta. He käyttävät omaa tarinaansa sekä osaamistaan muiden maahan muuttaneiden ja heidän kanssaan työskentelevien tukemiseksi. Kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä itseään on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kotoutumiseen ja työllistymiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Angelika Polak. – Heistä hyötyvät yhtä lailla maahan muuttaneet kuin yritykset, jotka voisivat työllistää maahanmuuttajia, hän lisää.

Kotoutumisen kokemusasiantuntija auttaa

yrityksiä, järjestöjä, hyvinvointialuetta

 • kehittämään maahanmuuttajille suunnattuja palveluja
 • ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja kotoutumisen tarinoita
 • parantamaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta
 • tukemaan näissä jo työskenteleviä maahanmuuttajia
 • lisäämään tietoa eri maista ja toimintatavoista

maahanmuuttajaa

 • kotoutumaan kertomalla oman tarinansa Suomeen tulosta, palveluista, opiskelusta, työllistymisestä ja sopeutumisesta yhteiskuntaan
 • ohjaus ja tuki
 • ymmärryksen ja vuorovaikutuksen lisääminen (kulttuuri-erot, toimintatavat, tasa-arvo)
 • vahvistaa osallisuutta ja osaamista

Kokemusasiantuntija voi toimia muun muassa:

 • ryhmässä ohjaajana
 • ammattilaisen työparina
 • luennoitsijana
 • palveluita kehittävissä työryhmissä
 • kokemusasiakkaana/kehittäjäasiakkaana
 • projekteissa
 • kansainvälisen yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä
 • tutkimuksissa

Moniammatillisen Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään –hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten maahanmuuttajien osallisuutta ja osaamista, mikä mahdollistaa kouluttautumisen ja työllistymisen. Hankkeessa kehitetään työkaluja yrityksille ja yhteisöille ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen sekä helpotetaan näin alkuvaiheen asettautumista, sosiaalisten verkostojen löytymistä sekä realistista tulevaisuuden suunnittelua.

Kouvolaan koulutetut kotoutumisen kokemusasiantuntijat yhteiskuvassa todistusten ja ruusujen kera.

Onko sinulla kysyttävää?  Haluatko avuksesi koulutetun kokemusasiantuntijan?
Ota rohkeasti yhteyttä:

Angelika Polak
Projektipäällikkö
Kouvolan kaupunki
puh. 0406570778
angelika.polak@kouvola.fi

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 224 126 €, josta EU:n sosiaalirahaston /ESR osarahoitus on 75 %. Sen toteutusaika on 1.9.2023–31.8.2025 . Kouvolan kaupunkistrategian ’Kouvola – Kaakkois-Suomen keskus’, yhtenä tavoitteena on koulutus- ja työperustaisen maahanmuuton edistäminen.

Euroopan Unionin sininen lippu, jossa keltaiset tähdet ympyrän muodossa keskellä. Alla teksti Euroopan Unionin osarahoittama.

Sivun alkuun