Kiinteistökierroksista apua sisäilmaongelmiin

Kouvolassa on saatu hyviä kokemuksia kiinteistökierroksista, joilla tarkastellaan tilojen kuntoa. Kouvolan kaupungin tilapalvelut toteutti keväällä kierrokset kaupungin kouluissa osana palveluverkkoselvitystä. Kierrokset koettiin positiivisina ja koulujen henkilökunta koki tulleensa kunnolla kuulluksi.

Koulut ovat olleet vahvasti huomion kohteena sisäilmaongelmien osalta koko maassa. Kouvolassa kiinteistökierrosten kohteena oli 31 perusopetuksen koulua ja 3 lukiorakennusta. Kierroksella kerättiin tietoa koulukiinteistöjen kunnosta, tulevista korjaustarpeista sekä mahdollisista sisäilmaongelmista. Myös piha-alueet huomioitiin. Osaan korjaustoiveista ja vioista pystyttiin reagoimaan nopeasti, mikä osaltaan lisäsi tyytyväisyyttä kierroksiin.

Kierroksella kuultiin rehtoreita ja kiinteistöhoitajia, jotka kertoivat kunkin kohdekoulun kunnosta tuoden esille myös toivomuksia rakennuksen korjaustoimista. Paikalla oli remontoinnista ja ylläpidosta vastaavia ihmisiä, mikä mahdollisti pikaisetkin toimenpiteet. Myös työsuojeluvaltuutettu osallistui katselmuksiin.

Vakavia kosteusvaurioita ei löytynyt

Monesta koulusta löytyi LVI-tekniikkaan liittyviä sisäilmaongelmia, joista osa johtui tekniikan vikatiloista, osa oli käyttäjälähtöisiä. Ilmanvaihdon ja lämmityksen säädöillä ja ajastamisella on iso merkitys sisäilman laatuun, samoin tilojen käyttötarkoituksen huomioimisella toimintaa kehitettäessä. Liian lämmin sisäilma tuntuu raskaalta hajujen voimistuessa ja tilat on aina mitoitettu tietylle maksimi henkilömäärälle. Osassa kohteista ilmastointi ei laitteiston iän ja suunnittelutavan takia vastaa tämän päivän vaatimuksia.

Kiinteistökierrokset saaneet paljon positiivista huomiota

Uusi toimintatapa on herättänyt kiinnostusta muissa kaupungeissa ja kunnissa, kuin myös mediassa. Sisäilmauutiset.fi -sivusto haastatteli 28.8. ilmestyneeseen artikkeliin Kouvolan kaupungin rakennusterveysasiantuntija Reijo Pesosta, joka kiinteistökierroksista saaduista hyvistä kokemuksista.

Kierroksia jatketaan

Tilapalvelut jatkaa kiinteistökierroksia kaupungin muissa kiinteistöissä. Tavoitteena on siirtyä reaktiivisesta toiminnasta ennakoivaan otteeseen. Seuraavaksi kohteena ovat päiväkodit.

Aktiivisella seurannalla
• tilojen kunnosta ja käytöstä pysyy oikea, ajantasainen kuva.
• pidennetään kiinteistöjen käyttöikää.
• ennakoidaan ongelmatilanteet tehokkaammin.
• estetään ongelmia kehittymästä vakaviksi
• pystytään kehittämään jo olemassa oleviin kestäviä ratkaisuja.
• saadaan selkeitä säästöjä, kun toimenpiteitä osataan kohdentaa ajoissa ja oikeisiin kohtiin.

Lisätiedot:
Sisäilma-asiantuntija Reijo Pesonen, puh. 020 615 8058
Toimitilajohtaja Juha Jormanainen, puh. 020 615 9013
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun