Kestävän logistiikan Kouvola RRT valmistumassa

Kouvolan RR-terminaalin lastausraiteet ovat valmiit. Kuvassa henkilöjuna ohittaa terminaalin.

Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali vahvistaa vihreän logistiikan edellytyksiä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Vastuulliset logistiikkaratkaisut ovat yhä tärkeämpiä myös yrityksille. Suomen ensimmäinen kuivasatama sijaitsee Teholan logistiikka-alueella, jonne pääsee helposti päätieverkolta. Terminaalin rakentaminen on loppusuoralla ja logistiikka-alueen yritystontit ovat varattavissa. Terminaali otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Nelivuotinen Kouvola RRT-rakennushanke (Rail and Road Terminal) on loppuvaiheessa. Terminaaliraiteet valmistuivat alkukesästä, ja keväällä alkaneesta yli 35 hehtaarin asfaltointiurakasta oli syyskyyn puolivälissä valmiina jo noin 90 prosenttia. Valtaosa valaisinpylväistä on pystytetty ja valaisimet asennettu. Loppuvuoden aikana valmistuvat vielä aluekameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmät sekä aluetta ympäröivät aidat ja porttirakenteet.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin valaisinpylväät on asennettu.
Terminaalin valaisinpylväät on asennettu

Kestävä rakentaminen säästää materiaaleja ja rahaa

Kouvola RRT-hanke on toteutettu kestävän infrarakentamisen periaatteita noudattaen. Kestävyys on huomioitu esimerkiksi materiaalivalinnoissa, rakentamisen aikaisessa logistiikassa sekä alueen luontoympäristön suojelemisessa.

Alueen teiden rakenteissa on hyödynnetty kierrätettyä betoni- ja asfalttimursketta. Lähes kaikki tarvittu kiviaines on saatu rakennuspaikalta. Rakentamisen aikaiset kuljetusmatkat on minimoitu massatasapainon optimoinnilla ja perustamalla asfalttiasema työmaan läheisyyteen. Kestävillä ratkaisuilla on saatu merkittäviä säästöjä rakentamisen aikaisiin päästöihin sekä muun muassa materiaali-, jäte- ja kuljetuskustannuksiin. Ratkaisut ovat osaltaan mahdollistaneet hankkeen toteuttamisen alkuperäistä kustannusarviota edullisemmin.

Vihreä logistiikka edellyttää tehokasta infraa

Vihreä logistiikka on Kouvolan kaupungille tärkeä strateginen painopiste. Myös valtion ja EU:n tasolla tähdätään tavaraliikenteen hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämiseen. EU:n tavoitteisiin kuuluu siirtää pitkän matkan tavarakuljetuksia maanteiltä muihin kuljetusmuotoihin. Pyrkimyksenä on, että vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia tavarakuljetuksista on siirretty pois kumipyöriltä ja vuoteen 2050 mennessä jo puolet.

”Tulevina vuosina junaliikenne tulee lisääntymään. Se luo kysyntää tehokkaammalle raideinfralle. Junakoot kasvavat ja pitkien junien käsittelyyn tarvitaan uusia terminaaliratkaisuja. Tähän tarpeeseen Kouvolassa pystytään nyt vastaamaan”, sanoo projektipäällikkö Tero Valtonen.

Kouvola RRT on osa Euroopan laajuisen TEN-T-ydinliikenneverkon kehittämistä ja ainoa verkkoon kuuluva rautatie- ja maantieterminaali Suomessa. Uuden terminaalin myötä Kouvolasta tulee Suomen tehokkain tavarajunien lastaus- ja purkupaikka. Maan ensimmäisenä sisämaan satamana Kouvola RRT mahdollistaa vihreämmän logistiikan ketjujen rakentamisen.

Kouvola on logistisesti ainutlaatuinen rautatie- ja maantieliikenteen solmukohta. Kaupungista on sujuvat yhteydet muualle Suomeen, muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Kansainväliseltä merkittävyydeltään Kouvola RRT rinnastuu kotimaan suuriin satamiin: Vuosaareen, HaminaKotkaan, Turkuun ja Naantaliin sekä Helsingin ja Turun lentokenttiin.

Uusia mahdollisuuksia yrityksille

Vastuulliset logistiikkaratkaisut ovat yhä tärkeämpiä myös yrityksille. Kouvola RRT luo mahdollisuuksia logistiikan hiilijalanjäljen pienentämiseen ja yritysten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Terminaalin välittömässä läheisyydessä, työkoneyhteyden päässä, on varattavissa uusia yritystontteja, jotka soveltuvat erityisesti paljon tilaa vaativaan toimintaan. Joustavan asemakaavan ansiosta alueelta voidaan lohkoa erisuuruisia tontteja tarpeen mukaan. Alue sopii sekä logistiikka-alan yrityksille että muuhun logistiikkaan nojautuvaan toimintaan, kuten esimerkiksi konepaja- tai elementtiteollisuudelle. Tontit ovat luovutettavissa vuonna 2023.

Lisätietoa rakentamisen tilanteesta saa tuoreesta uutiskirjeestämme: Kouvola RRT uutiskirje syyskuu 2022 Siinä kerromme mm. älykkäistä ratkaisuista, valaistusjärjestelmästä sekä Suomen suurimman asvaltointiurakan edistymisestä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tero Valtonen, 040 7110 886, tero.valtonen@kouvola.fi

Kouvola RRT verkossa:
kouvola.fi/rrt
facebook.com/KouvolaRRT
YouTube

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT (Rail and Road Terminal) -hanke on osa Kouvolan logistiikka-alan ja terminaalitoimintojen kehittämistä. RRT on Suomen ainoa Euroopan TEN-T-ydinverkolle sijoittuva rautatie- ja maantieterminaali, ja sen palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Moderni ja monipuolinen, eri kuljetusmuotoja yhdistävä terminaali palvelee tasapuolisesti kasvavan kotimaisen ja kansainvälisen konttiliikenteen tarpeita. Kouvola RRT vastaa EU:n määrittämiin tarpeisiin ilmastorasituksen pienentämiseksi. Koko RRT-alueen rakentamisen ja suunnittelun pinta-ala on 170 hehtaaria. Vuonna 2023 valmistuvan intermodaaliterminaalin pinta-ala radan pohjoispuolella on 42 hehtaaria. Hankkeen ensimmäisen vaiheen, eli intermodaaliterminaalialueen, kustannukset ovat noin 40 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 9 miljoonaa euroa ja valtion osuus 4,4 miljoonaa euroa.

Sivun alkuun