Keskustelutilaisuus 16.1. Mitä Tehtaanmäen koululla tehdään tulevaisuudessa?

Tehtaanmäen koulu Inkeroisissa on Alvar Aallon suunnittelema.

Keskustelutilaisuus Tehtaanmäen koululla 16.1.2020 klo 17.30-19.30:
Mitä Tehtaanmäen koululla tehdään tulevaisuudessa?

Alvar Aallon suunnittelemalle Tehtaanmäen koululle etsitään uutta käyttötarkoitusta. Koulutoiminta on päättymässä lähivuosina. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikkö tekee parhaillaan Kouvolan kaupungille esiselvitystä rakennuksen uusista käyttömahdollisuuksista ja kartoittaa potentiaalisia uusia käyttäjäryhmiä.

Tervetuloa ideointi-iltaan. Tilaisuudessa esitellään esiselvityksen tähänastisia tuloksia ja kerätään paikallisyhteisön näkemyksiä ja ideoita. Mitä toimintoja koululla voisi olla? Miten se palvelisi paikallisyhteisöä parhaiten? Miten turvataan avoimuus yleisölle ja mahdollisuus osallistua kävijänä ja kokijana?

Tilaisuus on kaikille avoin.
Tervetuloa!

Lisätiedot:
Anu Vainio, TKI-asiantuntija, 044 702 8724, anu.vainio@xamk.fi
Laura Lehtinen, TKI-asiantuntija, 044 702 8451, laura.lehtinen@xamk.fi

Luovien alojen tutkimusyksikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kulttuurihistoriallisen rakennuksen käytön muutos vaatii huolellista suunnittelua eri sidosryhmien kesken. Kulttuuriperintöarvojen turvaamisen lisäksi on huomioitava rakennukseen liittyvät historialliset ja sosiaaliset ulottuvuudet sekä taloudellinen kannattavuus. Kouluun liittyy paljon yksityisiä muistoja ja tunteita sekä yhteisöllisiä hetkiä. Se kuvastaa osaltaan tehdasyhdyskunnan arjen historiaa. Suunnitteluratkaisut ja rakennuksen tunnelma ilmentävät arkkitehtuurin historiaa ja kansainvälisesti arvostetun arkkitehtitoimiston hengen tuotosta. Rakennuksen uudet toiminnot voivat liittyä esimerkiksi arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen, leirikoulutoimintaan, koulutukseen ja opintomatkailuun tai monialaiseen yhteistyöhön taiteen ja tieteen kentällä esimerkiksi residenssitoiminnan muodossa.

Sivun alkuun