Keskustan päiväkoti nostaa sykettä sydämiin ja on siksi Suomen Liikkuva -varhaiskasvatusyksikkö

Päiväkodissa liikkuvat sekä lapset että aikuiset. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi palkinnon toiminnasta, jolla edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti lasten liikkumista ja liikunnallista toimintakulttuuria.

Kouvolassa työtä liikkumiseen aktivoinnin eteen on tehty jo vuosia. Keskustan päiväkoti on ollut mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa vuoden 2013 pilotoinnista lähtien.

Palkintokriteerin mukaan Keskustan päiväkoti on kehittänyt vuosien aikana suunnitelmallisesti sekä toimintakulttuuria että toimintaympäristöä liikkumiseen houkuttelevaksi ja kannustavaksi.

Päiväkodin liikuntavastaava Nina Siimesjärvi kertoo, että päiväkodin arjessa priorisoidaan sekä lasten että aikuisten liikkumista. Aamupiirit ovat toiminnallisia ja pihassa järjestetään päivittäin sykettä sydämeen -tuokio, jolloin lapset ja aikuiset leikkivät yhdessä sykettä nostattavia liikuntaleikkejä; sekä perinteisiä että lasten itse keksimiä. Päiväkodin arkeen sisältyy myös muita liikunnallisia hetkiä, jolloin liikutaan yhdessä toinen toista kannustaen ja esimerkkiä näyttäen.

Liikuntaa ja liikkumista suunnitellaan Keskustan päiväkodissa vuositasolla ja lasten toiveet ja ideat ovat silloin keskiössä. He pääsevät osallistumaan eri tavoin sekä liikkumisen suunnitteluun, toteuttamiseen että arviointiinkin. Toiveiden toteutumista myös dokumentoidaan sanoin ja kuvin.

Vuoden 2022 Liikkuva -palkinto myönnettiin Keskustan päiväkodin lisäksi myös Pöljän päiväkodille Siilinjärveltä. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsi kaksi vuoden Liikkuva koulua sekä oppilaitosta.

Lisätietoa

Keskustan päiväkodissa liikkuvat sekä aikuiset että lapset | Liikkuva varhaiskasvatus

Sivun alkuun