Kesäkanat – muistilista kanojen pidosta

Kesäkanojen pito on yleistynyt. Kanojen pitäjänä sinun tulee huomioida ja muistaa muutama tärkeä asia. Ohessa päivitetty muistilista kanojen pidossa huomioitavista asioista:

Musta, ruskea ja valkoinen kana

Kesäkanojen hankinta

Tutustu kanoja koskevaan eläinsuojelulainsäädäntöön

Kanojen pitopaikan ja hoidon tulee aina täyttää eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset. Eläinten hyvinvointi on tarkistettava vähintään kerran päivässä. Talveksi kanat tarvitsevat kunnollisen, lämmitetyn kanalan. Kanojen pitoa koskevat eläinsuojelulainsäädökset on koottu Ruokaviraston internet sivuilta ladattavissa olevaan ”Kana- eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna” -oppaaseen.

Mikäli suunnittelet kanojen tuontia ulkomailta, ota ajoissa selvää tuontivaatimuksista

Kanojen tuonnille on asetettu eläintautivaatimuksia, joiden täyttymisestä tuoja on vastuussa. Mikäli tuontiehdot eivät täyty, on kyseessä oleva tuonti laiton. Lisätietoa tuontivaatimuksista ja – suosituksista löydät Ruokaviraston ja Eläinten Terveys ETT ry:n internetsivuilta.

Asemakaava-alueella ole yhteydessä naapureihisi

Ennen toiminnan aloittamista mieti kanojen (ja kukkojen) lukumäärä sekä miten hävität ulosteet ja kuivikkeet. Pyydä naapureiltasi suostumus asiaan kirjallisena.

Eläinsuojan rakentaminen

Tarkasta Kouvolan rakennusvalvonnasta, mitä lupia tai ilmoituksia tarvitset uuden kanalan rakentamiseen tai jo olemassa olevan rakennuksen muuttamiseen kanalaksi.

Kun olet hankkinut kanat

Rekisteröidy kananpitäjäksi

Yksikin kana edellyttää sinulta rekisteröitymistä kanojen pitäjäksi. Rekisteröitymisen hoidat Kouvolan maaseutupalveluissa.

Pidä siipikarja keväisin sisätiloissa

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarjan ulkonapitokielto on voimassa keväisin luonnonlintujen kevätmuuton aikaan 8.2.-31.5.

Mikäli haluat ulkoiluttaa kanojasi kiellosta huolimatta, sinun tulee suojata kanat luonnonvaraisilta linnuilta, ja ulkona pidosta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Kouvolan valvontaeläinlääkärille.

Ulkonapitoilmoitukseen pitää laitta omistajan nimi ja yhteystiedot, lintujen laji/lajit ja lukumäärä, etäisyys lähimpiin vesistöihin ja selvitys siitä, kuinka siipikarjan suojaaminen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteutetaan.

Pidä kirjaa lääkityksistä ja kuolleisuudesta

Kana on tuotantoeläin ja sellaisen omistajana sinun on pidettävä kirjaa niille annetuista lääkkeistä ja kuolleiden kanojen lukumäärästä. Lääkityskirjanpitoa on säilytettävä ainakin viisi vuotta ja kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumäärästä tulee säilyttää vähintään kolme vuotta.

Ota huomioon myös nämä asiat

Tutustu kanojen teurastus- ja lopetusvaatimuksiin ja selvitä miten kuolleen tai lopetetun kanan voi hävittää

Kanan lopetus ja teurastus on suoritettava siten, että eläimelle ei aiheudu tarpeeton kipua, tuskaa tai kärsimystä. Koska kana on tuotantoeläin, on sinun noudatettava lopetetun ja kuolleen kanan hävittämisessä tuotantoeläinten hävityksestä annettua lainsäädäntöä. Voit haudata kuolleen kanan, jos pitopaikassa on alle 100 kanaa.

Tarkempia ohjeita lopetuksesta ja hautaamisesta saat valvontaeläinlääkäriltä.

Kananmunien myynti tai luovutus

Kananmunien myynti tai luovutus oman talouden ulkopuolelle edellyttää alkutuotantopaikkailmoituksen sekä munantuotannon liitteen tekemistä Kouvolan terveysvalvontaan.

Tarkempia tietoja alkutuotantopaikan ilmoittamisesta saat terveystarkastajilta.

Jos myyt tai annat kananmunia käytettäväksi muualla kuin omassa kotitaloudessasi, on kanalastasi otettava säännölliset näytteet salmonellavalvontaohjelman mukaisesti. Salmonellavalvontaohjelmasta löydät tietoa Ruokaviraston internetsivuilta.

Jos haluat liittyä siipikarjan salmonellavalvontaohjelmaan, ota yhteys Kouvolan eläinlääkäreihin.

Toiminnasta saattaa aiheutua melu- tai hajuhaittoja

Hyvällä etukäteissuunnittelulla estät toiminnan aikaiset haitat. Tästäkin huolimatta kanojen pidosta saattaa aiheutua melu- tai hajuhaittoja, jotka voivat aiheuttaa jopa terveyshaittaa. Yksikin kukko voi aiheuttaa melua naapurustossa aamuisella kiekumisellaan. Väärin hoidettu jätehuolto saattaa aiheuttaa hajua naapureille. Terveyshaitoista tehdään toisinaan ilmoituksia terveysvalvontaan ja terveysvalvonnasta saatetaan olla sinuun yhteydessä.

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoa terveyshaittariskien välttämiseksi Kouvolan terveysvalvonnasta.

Lisätietolinkkejä ja yhteystietoja

Kouvolan maaseutupalvelut: kouvola.fi/elaimet  tai maaseutupalvelut@kouvola.fi

Eläinlääkärit: kouvola.fi/elainlaakaripalvelut

Terveysvalvonta ja valvontaeläinlääkäri: kouvola.fi/terveydensuojelun-yhteystiedot  tai ymparistopalvelut@kouvola.fi

Ruokaviraston sivustot: eläimet ja eläinten suojelu ja kuljetus Eläinten Terveys ETT ry: ett.fi/

Sivun alkuun