Käyttäjäkysely Kouvola.fi -sivuilla 11.11. alkaen

verkkosivut tietokoneella ja kännykässä

Kouvola.fi-verkkosivuilla avautuu käyttäjäkysely maanantaina 11.11.2019. Kyselyllä kartoitetaan muun muassa sitä, koetaanko sivut hyödyllisiksi ja helpoiksi käyttää sekä löytyykö etsitty tieto sivuilta.

Kouvolan kaupungin verkkosivut uudistettiin alkuvuodesta ja nyt halutaan tietää, miten uudet sivut palvelevat kävijöitä ja onnistuiko kehitystyö, kun tuloksia verrataan vanhoilla sivuilla tehtyjen kyselyiden tuloksiin.

Kouvolan kaupunki osallistuu kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen, jonka toteuttaa Suomen OnlineTutkimus Oy. Saman kyselyn toteuttaa useampi kunta ja näin ollen, voidaan tuloksia verrata kaikkien osallistuvien kuntien keskiarvoon.

Kouvola.fi –sivuilla vieraillessa ponnahdusikkuna kysyy mukaan tutkimukseen, pyynnön voi hyväksyä tai hylätä. Kysely on sivuilla pari viikkoa tai kunnes riittävä määrä vastaajia on osallistunut kyselyyn. Vastaajien kesken arvotaan Kouvola-tuotekasseja.

Kehitämme Kouvola.fi-sivuja edelleen käyttäjäkyselyn tulosten avulla. Toivomme osallistumistasi tutkimukseen!

Siirry verkkosivujen käyttäjäkyselyyn!

Lisätietoa:
Tea Salonsaari
verkkotiedottaja
puh. 020 615 8122
tea.salonsaari( at)kouvola.fi

Sivun alkuun