Käytännön toimenpiteiden aika on kouluverkkopäätösten jälkeen

Kouvolan perusopetuksen uudistus ja palveluverkkoselvitys on kaupunginhallituksen käsittelyssä. Vasta päätösten jälkeen asiat konkretisoituvat käytännön tasolla. Tehtaanmäen ja Anjalan koulut on esitetty lakkautettaviksi 1.8.2020 alkaen. Anjalan koulun investointihanke on esitetty poistettavaksi, koska oppilasmäärien lasku Inkeroinen-Anjala –alueella jatkuu voimakkaana.

Mikäli Anjalan koulu ja Tehtaanmäen koulu lakkautettaisiin, niiden oppilaat siirtyisivät Inkeroisten yhtenäiskouluun, joka muodostuisi kahdesta koulurakennuksesta; Inkeroisten yhteiskoulusta sekä entisen Anjalankosken lukion tiloista, jossa Anjalan koulu on toiminut jo kaksi vuotta.

Kun koko kaupungin laajuiset päätökset kouluverkosta ovat selvillä, on käytännön toimenpiteiden aika. Jäljelle jäävien koulujen olosuhteita ja tiloja parannetaan vastaamaan oppilasmääriä. Inkeroisten yhtenäiskoulu tulisi tarjoamaan tilat noin 500 oppilaalle. Siirtyvät oppilaat sulautuvat osaksi olemassa olevaa koulua. Tilajärjestelyissä ja oppilaiden sijoittumisessa tiloihin tarkastellaan kokonaisuutta, joka palvelee parhaiten oppimista.

Tiloihin tehty kiinteistökierrokset

Yhteiskoulussa on toteutettu kuntokartoitus, jonka mukaan koulurakennus täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Tällä hetkellä rakennukseen tarvitaan lähinnä kiinteistön kunnossapitoon liittyviä korjauksia.

Kouvolan tilapalvelut teki lokakuussa Anjalan koulun väistötilassa kiinteistökierroksen, jossa kartoitettiin rakennuksen nykykuntoa ja sisäilmaolosuhteita. Ennen tarkastuskierrosta henkilökunta kertoi omista havainnoistaan ja samalla käytiin läpi aiemmin tehdyt kuntotarkastukset sekä sisäilmaselvitykset. Työterveyshuollosta, eikä kouluterveyshuollosta ole tullut ilmoituksia sisäilmaepäilyistä. Kierroksen jälkeen on tullut muutamia yhteydenottoja vanhemmilta sisäilmaan liittyen. Koulun sisäilmatilannetta seurataan ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä. Rakennuksessa on kohtuullisen uusi ilmanvaihtojärjestelmä ja luokissa hiilidioksidianturit. Rakennuksessa on kuluneisuutta ja joitakin korjaustarpeita. Näillä ei kuitenkaan ole välitöntä vaikutusta sisäilmaan. Tarvittavista korjauksista ja ehostuksista päätetään, kun saadaan tarkempaa tietoa kouluverkkoratkaisusta.

Tulevaisuuden vaihtoehdot: peruskorjaus tai uudisrakennus

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää, ettei uutta koulua rakenneta Anjalaan, Inkeroisten yhteiskoulun ja lukion rakennuksen osalta selvitetään kaksi vaihtoehtoa: peruskorjaus tai uudisrakennus, sillä molemmat rakennukset ovat peruskorjausiässä 5-10 vuoden sisällä. Päätös tarkoittaisi myös säästöä tulevaisuuden kouluratkaisuissa, kun investointeja tarvitaan vain yhteen kouluun kahden sijaan.

Pitkän aikavälin suunnittelun lisäksi arvioidaan koulurakennusten nopeiden rakennus- ja parannustoimenpiteiden tarve, kuten esimerkiksi mahdollisten lisävessojen rakentaminen. Näitä rakennustöitä päästäisiin toteuttamaan ensi kesänä, koululaisten loman aikana.

Uusien koulujen suunnittelu perustuu nykyisin 9 m2 /oppilas. Esimerkiksi Mansikkamäen koulussa on 8,7 neliötä per oppilas. Uusien koulujen suunnittelu ei myöskään tulevaisuudessa perustu siihen, että kaikki oppilaat ja huoltajat mahtuisivat samaan aikaan kevät- ja joulujuhlaan koulun tiloihin. Tällä hetkellä useassa koulussa joudutaan porrastamaan juhlia sekä ruokailuja.

Laatua seinien sijaan

Palveluja keskittämällä voidaan saavuttaa laadukkaampia palveluja. Isommassa kouluyksikössä voidaan turvata oppilaille laadukas opetus, riittävät opetusresurssit, laajemmat valinnaisaineiden mahdollisuudet ja erityisen tuen palvelut, kun käytettävissä olevat varat eivät ole kiinni koulurakennusten seinissä.

Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden, jossa huomioidaan eri oppiaineiden erityistarpeen ja tarjotaan mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista.

Lisätiedot:
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173

Sivun alkuun