Käytä ääntäsi eduskuntavaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 22.–28.3.2023. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Kouvolassa äänestäminen on tehty helpoksi ja siihen on useita tapoja ja paikkoja. Käytä ääntäsi ja vaikuta – Kouvolan parhaaksi.

Kouvola maisemaa ja Pohjolatalo. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa: 22. – 28.3.2023.

Äänioikeutettu voi asuinkunnasta riippumatta äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa koko kotimaassa tai ulkomailla vaalipäivän äänestyksen sijasta. Ennakkoäänestys on kotimaassa 22.–28.3.2023 ja ulkomailla 22.–25.3.2023.

Ota ehdottomasti mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen KELA-kortti.  

Jos äänestät ennakkoon Suomessa, eikä sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Ennakkoäänestys Kouvolassa

Eri puolilla Kouvolaa on yhteensä 12 eri ennakkoäänestyspaikkaa. Lisäksi Kouvolassa kiertää äänestysbussi ja lisäksi järjestetään laitosäänestys kaupunginhallituksen määräämissä laitoksissa, sairaaloissa ja muissa kaupunginhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä ilman ennakkoilmoittautumista. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lue lisää ennakkoäänestyksestä, -tavoista, -ajoista ja -paikoista (Kouvolan verkkosivut)

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti kaupungin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai puhelimitse puh.020 615 7191.

Kotiäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023 eli keskiviikosta tiistaihin. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen. Kotiäänestys eroaa tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi toimia myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Äänestäminen vaalipäivänä 2.4.2023 klo 9–20

Varsinaisena vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Lisätietoja:

Kouvolan kaupungin verkkosivujen infosivu:

kouvola.fi/vaalit

Sivun alkuun