Käyrälammesta ympärivuotinen kaupunkilaisten keidas

Käyrälammen alueelle laaditaan kokonaisvaltainen ja ajantasainen suunnitelma alueen kehittämisen suuntaviivoista. Suunnitelmalla halutaan parantaa alueen toimintaedellytyksiä. Asukkailla, yrittäjillä ja aluella ulkoilevilla on asiantuntijoina tärkeä rooli lähtötietojen kartoituksessa. Kokemustietoa ja kehittämisideoita kerätään kyselyllä 9.6. asti.

Suunnitelman tavoitteena on, että alueen rakentuminen ja erilaisten palvelujen sijoittuminen olisi hallittua ja kokonaisuuden huomioon ottavaa. Alueelle on laadittu osayleiskaava Saarenmaa-Tykkimäki vuonna 2013 ja osa alueesta on myös asemakaavoitettu, mutta kaikilta osin asemakaavat eivät vastaa toteutunutta tilannetta ja yrittäjiltä tulleita toiveita. Lisäksi alueen kulkuväyliä joudutaan tulevaisuudessa muuttamaan valtatie 6 parantamisen ja Kullasvaaran kehittämisen seurauksena, jolloin niiden uudet linjaukset suunnitellaan osana laajempaa kokonaisuutta.

Kehittämissuunnitelma tulee palvelemaan maankäytön suunnittelun lisäksi myös liikuntapalveluiden tuottamista sekä matkailua.

Vastaa ja vaikuta Käyrälammen alueenkehittämiseen!

Käyrälammen ja ympäröivän alueen asukkailla, alueella ulkoilevilla sekä alueen yrittäjillä on mahdollisuus osallistua kehittämissuunnitelman laadintaan vastaamalla aluetta koskevaan kyselyyn. Kyselyssä kartoitetaan mm. maisemaltaan ja tunnelmaltaan parhaita paikkoja Käyrälammella, eniten käytettyjä harrastus- ja ulkoilupaikkoja ja reittejä sekä kysytään toiveita ja tarpeita mm. alueen reitteihin, yhteystarpeisiin, pysäköintiin tai palveluihin liittyen.

Kaikille avoin kysely on auki 10.5.-9.6.2019 osoitteessa www.kouvola.fi/kayralampi. Kyselyvastaukset toimivat suunnittelussa tärkeänä tietolähteenä muun tausta-aineiston ohella.

Lisätietoa:

Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka@kouvola.fi

Sivun alkuun