Käyrälammen yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 23.2.2023

Kaupunkiympäristön suunnittelu on teettänyt Käyrälammen asemakaava-alueelle yleissuunnitelman.

Käyrälammen alueen kehittäminen sisältyy kaupunkistrategian vuosien 2023-2032 tavoitelistalle ja kuuluu kaupungin kärkihankkeisiin.

Yleissuunnitelma sisältää Käyrälammen etelä- ja lounaisrantaa ympäröivät urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, katualueet sekä vesi-, uimaranta-, lähivirkistys-, retkeily- ja ulkoilualueet. Yleissuunnitelma on maankäyttösuunnitelman eli asemakaavan jälkeen laadittava seuraava tarkentava suunnitteluvaihe ennen päätöksenteko- (katu- ja yleisen alueen suunnitelma) ja rakennussuunnitelma-asiakirjojen laatimisia.

Yleissuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 25.1.- 8.2.2023, jonka aikana ei saapunut yhtään muistutusta suunnitelmaan.

Lisätietoja:

Käyrälammen yleissuunnitelma Dynasty-tietopalvelussa

Käyrälammen kehittämisen kouvola.fi-verkkosivut

Sivun alkuun