Käyrälammen ulkoilureittisuunnitelman 1. vaihe teknisen lautakunnan käsittelyyn

Käyrälammen ulkoilureittisuunnitelman 1. vaihe on ollut nähtävänä ja kommentoitavana 11.-28.8.2021. Nähtävillä oloaikana saatiin viisi muistutusta. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan ensi tiistaina.

Ilmakuva: Käyrälammen uimaranta, vesipuiston liukumäet rakennuksia, järvi, taustalla metsää

Kaupunkiympäristön suunnittelu on laatinut Käyrälammen ulkoilureitin yleissuunnitelman. Ulkoilureittisuunnitelma on osa Käyrälammen laajaa kehittämishanketta, ja tulee palvelemaan sekä asukkaita että matkailijoita.

Esteetön reitti upeissa maisemissa

Suunnittelun tavoitteena on ollut toteuttaa rengasreitti Käyrälammen ympäri hyödyntäen myös nykyisiä tie- ja katuyhteyksiä. Nähtävillä olleessa yleissuunnitelmassa esitetään ulkoilureittisuunnitelman 1. vaihe, jossa rakennetaan kivituhkapintainen reitti Käyrälammen itäpuolelle leirintäalueelta Paaskosken majalle sekä kevyen liikenteen silta Käyräjoen yli Lautaron uimarannalle. Reitti tulee olemaan esteetön ja on kuljettavissa kävellen tai pyöräillen. Suunnittelun lähtökohtia sekä reitistön jatkokehittämistä on esitetty myös yleissuunnitelman raportissa.

Kustannusarvio on 550 000 €, josta uuden sillan osuus on 400 000 € (alv 0 %). Kustannukset sisältävät myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.

Suunnitelmasta saatu palaute

Palaute uudesta ulkoilureitistä on ollut selkeästi enimmäkseen positiivista. Muistutuksia tuli viisi, joissa otetaan kantaa mm. Lautaron uimapaikan kehittämiseen ja uuden kevyen liikenteen sillan vaikutuksista uimapaikkaan, sekä ehdotetaan jatkoyhteyksiä ulkoilureitille, ladulle sekä kevyen liikenteen väylille Käyrälammen pohjoispuolelle Jokelan ja Saarenmaan suuntaan.

Vastauksissa muistutuksiin todetaan, että ulkoilureitti ja silta on tarkoitus asemoida alueelle siten, että niillä ei ole vaikutuksia Lautaron uimarannan nykyiseen kuntoon ja käyttöön, ja alueen puustoa pyritään säästämään mahdollisimman paljon. Sillan tarkemmat suunnitelmat valmistuvat vuodenvaihteessa. Jatkosuunnittelussa pohditaan myös mahdollisuutta rakentaa melojille soveltuva rantautumislaituri uimarannan alueelle.

Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden päätöksestä Lautaron uimapaikka ei kuulu enää ylläpidettäviin/kunnostettaviin yleisiin uimapaikkoihin, joten jos asukkailla on kiinnostusta uimapaikan kunnostamiseen, mahdollisuutta esimerkiksi talkootyönä toteutettaviin kunnostustoimiin, kuten kasvillisuuden raivaamiseen voisi tiedustella kyläyhdistykseltä tai aluetoimikunnalta.

Ehdotus hiihtoladusta Paaskosken majalta Jokelan myllylle välitetään eteenpäin liikuntapalveluille. Ehdotus ulkoilureitin jatkamisesta Käyräjoen länsirantaa pitkin pohjoiseen huomioidaan jatkosuunnittelussa. Kevyen liikenteen väylän toteutus Sairaalantien alkuun ehdotetulle välille palvelisi sekä uusia ulkoilureittejä että pyöräilyverkostoa Valkealan alueella. Ehdotus huomioidaan ulkoilureittien sekä kävelyn ja pyöräilyn jatkokehittämissuunnitelmissa.

Lisäksi huolta aiheutti mahdollinen luvaton moottoriajoneuvojen käyttö uudella reitillä. Reitin alkuun sijoitetaan opasteita sekä kylttejä, joihin sisältyy myös tarvittavat kieltomerkit moottoriajoneuvoille. Kyseistä ongelmaa ei ole myöskään vielä havaittu uudella Kymijoen ulkoilureitillä Sääksniemessä.

Tekniselle lautakunnalle esitetään suunnitelman hyväksymistä ja noudatettavaksi ohjeellisena lähtötietona jatkosuunnittelutyössä.

Ensimmäisen vaiheen ulkoilureitti sekä kevyen liikenteen silta pyritään toteuttamaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441, liisa.makitalo@kouvola.fi.

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun