Käyrälammen laituria ei ole vielä turvallista käyttää

Mies tekee asennustöitä ison laiturin edustalla.

Käyrälammen uimarannan palveluita kehitetään ja uuden laiturin rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Laiturityömaalle meno ei ole kuitenkaan vielä turvallista eikä sallittua. Laituri valmistuu syyskuun aikana ja siitä tiedotetaan heti, kun se on ajankohtaista.

Käyrälammen uudelle uimalaiturille meno ja hyppääminen laiturilta ei ole sallittua ennen kuin rakennustyöt saadaan valmiiksi ja laituria ympäröivän pohjan turvallisuus varmistettua.

Laiturin läheisyydestä löydettiin keväällä vanha vedenottoputki, joka on osittain rikkoutunut. Osia putkesta, sekä mahdollisesti muutakin romua, on edelleen pohjassa, mikä aiheuttaa vakavan vaaranpaikan erityisesti, jos laiturilta hypätään veteen. Pinnan yläpuolelta ei ole mahdollista arvioida silmämääräisesti romun sijaintia eikä pohjan turvallisuutta. Osa romusta saattaa olla pystyssä pohjassa ja sen vuoksi lähellä vedenpintaa.

Pohjassa olevan jätteen paikantaminen sukeltamalla ja nostaminen pois vedestä on vaativa ja aikaa vievä toimenpide. Jäte voi aiheuttaa vaaraa uimareille ja siksi laiturin ympäristöstä on pysyteltävä pois, kunnes urakka on saatu viimeisteltyä. Kouvolan kaupunki tiedottaa laituriurakan valmistumisesta heti, kun se on ajankohtaista.

Vaarasta tiedottamista ja vartiointia tehostetaan

Työmaa-alue on ollut aidattu ja kävijöitä on opastettu pysymään pois laiturilta työmaa- ja varoituskyltein. Erityisesti lämpimän loppukesän vuoksi uimarannalla on ollut tavallista elokuuta enemmän kävijöitä ja laiturille on kuitenkin menty keskeneräisyydestä ja kielloista huolimatta.

Kouvolan kaupunki lisää turvallisuutta ja tiedottamista laiturin läheisyydessä välittömin toimenpitein. Hyppymoduulin käyttö estetään ja laiturityömaan vartiointia tehostetaan.

”Työmaiden turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia; niin kaupungin, urakoitsijan kuin kaupunkilaistenkin. Laituri on työmaa-aluetta, jonne ei ole luvallista mennä. Tavoitteena on rakentaa turvallisesti hienoja vapaa-ajan mahdollisuuksia. Jokainen on kuitenkin vastuussa omasta käyttäytymisestään niin, ettei vaaranna itseään tai muita”, toteaa urakan valvoja Harri Silvonen Kouvolan kaupungilta.

Lisätietoja:

Anu Hjelt, projektipäällikkö, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 6642, anu.hjelt@kouvola.fi

Harri Silvonen, valvoja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 1281, harri.silvonen@kouvola.fi

Sivun alkuun