Käyräjoen ylittävän kevyen liikenteen sillan rakentaminen on alkanut

Sillanrakennustyömaa alkanut. Edustalla paalut, joki ja taustalla näkyy vastaranta.

Käyräjoen voi ylittää uutta siltaa pitkin jo ensi talvena, kun Lautaron ja Saarenmaan yhdistävä kevyen liikenteen silta valmistuu. Sillan kautta muodostuu rengasreitti Käyrälammen ympäri.

Käyräjoen kevyen liikenteen sillan rakennustyöt ovat alkaneet elokuussa. Silta ylittää joen Uittolantien päässä sijaitsevan Lautaron vanhan uimarannan ja Saarenmaantien välillä ja se valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Silta tulee olemaan 50 metriä pitkä, puukannella varustettu teräsputkisilta. Paalutukset on asennettu elokuussa. Seuraavien viikkojen aikana tehdään mm. sillan maatukien peruslaattoihin ja etumuureihin liittyviä raudoitus- ja betonointitöitä. Varsinaiset siltaelementit asennetaan lokakuun aikana. Urakan kustannukset ovat noin 695 000 € ja urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.

Silta liittyy Käyrälammen ulkoilureitin ensimmäisen vaiheen toteutukseen. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluva ulkoilureitin osuus Käyrälammelta Paaskoskelle valmistui syksyllä 2022. Aluehallintovirasto on myöntänyt reitin ensimmäiselle vaiheelle valtionavustusta luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen määrärahasta yhteensä 186 000 €.

Kevyen liikenteen silta on osa Käyrälammen kehittämistä

Kevyen liikenteen sillan rakentaminen kuuluu Käyrälammen alueen kehittämiskokonaisuuteen. Silta mahdollistaa Käyrälammen ulkoilureitin jatkumisen koko lammen ympäri noin kuuden kilometrin pituisena rengasreittinä. Ulkoilureitin turvallisuutta lisää Lautarontielle kesällä valmistunut kevyen liikenteen väylä. Lautarontien ja uimarannan välinen osuus ulkoilureitistä valmistuu vuonna 2024, mutta jo sillan valmistuttua Käyrälampi on mahdollista kiertää.

”Käyrälammen rengasreitti avaa Kouvolan virkistysreitistöön täysin uuden vaihtoehdon. Matkailun näkökulmasta reitti lisää Käyrälammen houkuttelevuutta laajentamalla myös matkailijoiden aktiviteettimahdollisuuksia”, toteaa Käyrälammen kehittämisen projektipäällikkö Anu Hjelt Kouvolan kaupungilta. Ulkoilureitti sitoo Käyrälammen pohjoispuolen tiukemmin aluekokonaisuuteen ja helpottaa lammen etelärannan ja Valkealan välistä kulkua. Ulkoilureittiä voivat myös yritykset hyödyntää ohjelmapalveluissaan. Reitin varrelle on tulossa opastetauluja, joissa on syventävää tietoa mm. alueen luonnonympäristöstä ja historiasta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anu Hjelt, puh. 020 615 6642, anu.hjelt(at)kouvola.fi

Rakennuttajapäällikkö Markku Brandtell, puh 020 615 5445, markku.brandtell(at)kouvola.fi

GRK Suomi Oy: työmaan päivystysnumero hätätilanteissa 040 564 4225

Sivun alkuun