Kaupunkistrategia kaupunginhallitukseen: Keskel kaikkee – elämäni Kouvola 2032

Kaupunkistrategian kollaasikuva Keskel kaikkee - elämäni Kouvola.

Kouvolan kaupunkistrategian luonnos on ollut toukokuussa kirkastettavana kaupunginhallituksen alatyöryhmässä, jossa on ollut edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä. Työryhmän ehdotus strategiaksi esitetään kaupunginhallitukselle 6.6.

Työryhmä tarkasteli strategian rakennetta ja tavoitteita, joiden otsikointia on selkiytetty muistettavammaksi. Strategiassa tulee esiin kouvolalaisuus sekä Kouvolan dynaamisuus ja houkuttelevuus. Kaikkien strategia on sellainen, josta jokainen pystyy puhumaan.

Tulevaisuuskuva heijastaa sijaintia ja hyvää elämää

Hallituksen alatyöryhmä määritteli kaupungin tulevaisuuskuvaksi Keskel kaikkee – elämäni Kouvola 2032. Tulevaisuuskuva kertoo, millaisen tulevaisuuden Kouvolan olemme päättäneet yhdessä rakentaa. Jokainen vaikuttaa tulevaisuuteen omalta osaltaan, yhteisönä, yrityksinä ja verkostoina.

”Päivitetyn strategian on tarkoitus olla konkreettinen, helposti lähestyttävä ja kaikkia osallistava. Kouvolalla on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä, ja näitä asioita halusimme työryhmänä myös korostaa. Ihmiset tekevät Kouvolan, elämäni Kouvolan”, sanoo alatyöryhmän puheenjohtajana toiminut Nita Ahola.

Tulevaisuuskuvan toteutumiseksi on määritelty kuusi yhteistä tavoitetta:

1. Kaikkien kampus, 2. Työelämän polku ja 3. Logistiikan paraatikenttä kattavat opiskelijoiden Kouvolan, jossa on laaja, tarpeita vastaava koulutustarjonta kaikilla tasoilla, verkottuneen yhteistyöyliopiston sekä kasvavan TKI-toiminnan, joka mahdollistaa yritysten kasvun. Investointiympäristö yrityksille on rohkaiseva sekä koulutus-, työllisyys- ja yrittäjyyspolut ovat sujuvia. Kouvolan vahvaa logistiikkasektoria vahvistetaan edelleen ja luodaan puitteita yrityksille sijoittua Kouvolaan.

4. Turvallinen kotipesä, 5. Värikäs pelikenttä ja 6. Luonnollinen perusta sisältävät monipuoliset asumisen ja vapaa-ajan asumisen mahdollisuudet, lasten ja nuorten laadukkaat koulut ja harrastamisen sekä laajat harrastus- ja liikuntamahdollisuudet koko kaupungissa. Kouvola haluaa olla urheilukaupunki, aktiivinen tapahtuma-alusta, lähi- ja luomuruokatuotannon kaupunki sekä kestävän matkailun kaupunki.

Aiemman 2017 tehdyn kaupunkistrategian visio, Kouvola 2030 – kasvualusta, on uudistetun strategian perusta. Strategiatyössä kaupungin perustehtäväksi tulevaisuudessa määriteltiin mahdollistajana ja kasvualustana toimiminen.

Lisätiedot:
Marita Toikka, kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100
Katariina Valtonen, kehittämispäällikkö, puh. 020 615 7033
Nita Ahola, kaupunginvaltuutettu puh. 040 503 8387
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kaupunginhallituksen esityslistat

Kaupunkistrategiaa 2030 tarkistetaan valtuustokausittain.Strategiapäivityksen tavoitteena on ollut yksinkertainen, selkeä ja nykyistä tiiviimpi strategia jonka voi muistaa ja josta voi puhua. Uusi valtuusto aloitti kaupunkistrategian kirkastustyön syksyllä. Työ on sisältänyt johdon ja päättäjien seminaareja, työpajoja sekä skenaariotyötä, joiden nojalla strategia on kiteytetty. Huhtikuussa strategiaa on arvioitu laajasti; johtoryhmissä, valtuustoryhmissä, nuorisovaltuustossa. Palautetta kerättiin myös henkilöstöltä kyselyn kautta. Strategiaesitys on ollut toukokuussa kirkastettavana hallituksen alatyöryhmässä, jossa on ollut edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä. Puheenjohtajana alatyöryhmässä toimi Nita Ahola (KOK). Työryhmä työsti aineistoa toukokuussa neljä kertaa lähikokouksissa yhteensä 10 t sekä käsitteli lisäksi aineistoa sähköisten materiaalien avulla. Kaupunkistrategian 2023-2032 hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Sivun alkuun