Kaupunkistrategia 2032 ”Kouvola – Kaakkois-Suomen keskus; aktiivisten kaupunki keskel kaikkee” kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Kuva Kouvolan uudesta kaupunkistrategiasta Kouvola Kaakkois-Suomen keskus. Kolme nuorta tyttöä istuu auringonlaskussa Mielakan huipulla.

Kouvolan kaupunkistrategiaa on kiteytetty loppukesän aikana kaupunginhallituksen kesäkuisen linjauksen mukaisesti. Hallitus käsittelee uutta versiosta strategiasta 12.9.2022 kokouksessaan. Kaupungin tavoitevisioksi on kiteytynyt ”Kouvola 2032 - Kaakkois-Suomen keskus; aktiivisten kaupunki keskel kaikkee”.

”Visio asemoi Kouvolaa Kaakkois-Suomen suurimpana kaupunkina sekä logistisesti helposti saavutettavana ja erinomaisten yhteyksien päässä olevana kaupunkina. Myös jo aiemmin markkinointi- ja viestintäohjelmasta tutuksi tullut aktiivisten kaupunki nostettiin visioon”, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.  

Kasvukärkinä lapset, nuoret ja yritykset

Lapset, nuoret ja yritykset ovat edelleen strategian kasvukärkiä. Kärjet suuntaavat kaupunkia tulevaisuuden kuntien rooliin koko maata kattavassa kuntien ja kaupunkien murroksessa. Hyvinvointialueiden ja sote-uudistuksen jälkeen kuntien rooli painottuu elinvoiman ja sivistyksen luomiseen. Kun kasvulle on kärjet ja tulosta syntyy, myös tulevaisuudessa voidaan pitää kaikista huolta.

Tavoitteille selkiyttävät luokitukset

Strategiaan on määritelty kuusi tavoitetta, joiden konkreettisista painopisteistä päättää kaupunginvaltuusto vuosittain talousarvion yhteydessä. Tavoitteet ovat saaneet selkeyttävän luokituksen: 1) asuminen (Turvallinen kotipesä), 2) liikunta ja kulttuuri (Värikäs pelikenttä), 3) kestävä elämäntapa (Luonnollinen perusta), 4) kasvatus ja opetus (Kaikkien kampus), 5) työelämä (Moderni työmahdollisuuksien keskus) sekä 6) yrittäminen (Logistisesti keskellä kaikkea). Tavoitteisiin on myös lisätty avaustekstit, jotta kokonaisuus hahmottuu paremmin.

Arvoja (Yhdessä, Kestävästi, Kehittäen), toimintaperustaa eikä kaupunkiorganisaation toiminnan linjauksia ole sisällöllisesti muutettu.

”Pitkäjänteinen yhteinen strateginen ajatteluprosessi on päättymässä”, sanoo strategiatyötä koordinoinut kehittämispäällikkö Katariina Valtonen. ”Kaupunkistrategiaa on työstetty valtuustokauden vaihtumisesta alkaen ja kehitetty yhteistä strategia-ajattelua. Kesän aikana tehdyt korjaukset ovat selkeyttäneet ja fokusoineet strategiaa”, hän sanoo.

Lopullisen kaupunkistrategian hyväksyy kaupunginvaltuusto. ”Sen jälkeen työ vasta alkaa. Strategian toteutus on laaja-alaista ja pitkäjänteistä työtä. Strategiasta viestiminen on keskeisessä roolissa tulevaisuuden uskon luomisessa ja sitouttamisessa yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen”, Marita Toikka korostaa.


Lisätiedot:

Marita Toikka, kaupunginjohtaja, puh. 020 615 3100
Tuukka Forsell, apulaiskaupunginjohtaja puh. 020 615 9333
Katariina Valtonen, kehittämispäällikkö, puh. 020 615 7033
etunimi.sukunimi@anitagronroos

Kaupunginhallituksen esityslista

Kaupunkistrategiaa 2030 tarkistetaan valtuustokausittain. Strategiapäivityksen tavoitteena on ollut selkeä ja nykyistä tiiviimpi strategia, jonka voi muistaa ja josta voi puhua. Uusi valtuusto aloitti kaupunkistrategian kirkastustyön syksyllä 2021. Työ on sisältänyt johdon ja päättäjien seminaareja, työpajoja sekä skenaariotyötä, joiden nojalla strategiaa on työstetty. Strategiaa on arvioitu laajasti; johtoryhmissä, valtuustoryhmissä sekä nuorisovaltuustossa. Palautetta kerättiin myös henkilöstöltä kyselyn kautta. Kaupunginhallitus käsitteli ensimmäistä luonnosta 26.4.2022, jonka jälkeen se oli työstettävänä hallituksen alatyöryhmässä, jossa oli edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä. 6.6.2022 hallitus käsitteli uutta versiota strategiasta, ja palautti sen edelleen valmisteltavaksi. Kesän aikana strategiasisältöjä tiivistettiin ja kirkastettiin viestinnällisesti kaupunginjohtajan alaisessa työryhmässä hyödyntäen kaupungin omaa viestintä- ja markkinointipalvelua sekä ulkoista viestintätoimistoa. Hallitus käsitteli työryhmän tuloksena syntynyttä versiota strategiaseminaarissaan 18.9.2022. Lopullisen kaupunkistrategian 2023–2032 hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Sivun alkuun