Kaupunkialueen pohjoisia rantoja kaavoitetaan rakentamisen ohjaamiseksi

Kymijoen pohjoisosaan valmistuneessa kaavaluonnoksessa on osoitettu alueita virkistykseen, lomailuun ja asumiseen Lappalanjärven, Harjunjoen ja Pilkanmaan alueilla. Luonnos sisältää myös kaavamuutoksia Jaalan ja Valkealan alueilla. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaluonnosta 26.1.2023.

Tavoitteena on laatia rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava keskeisen kaupunkialueen pohjoisosien sellaisille ranta-alueille, joilla ei ole asemakaavaa. Laadittava Kymijoen pohjoisosan rantaosayleiskaava käsittää noin 60 kilometriä rantaviivaa. Tulevan kaavan perusteella voidaan myöntää rakennuslupa kaavan mukaiseen rakentamiseen. Samalla muutetaan kaavaa Pyhäjärven, Kimolan kanavan, Iso-Ruhmaan alueilla, sekä Oravalan ja Suuri-Hautajärven alueilla pienialaisten kohteiden osalta.

Kaavatyö on aloitettu keväällä 2019 ja tavoitteita on esitelty viranomaisille työn aloitusvaiheessa. Kaavaa varten alueella on tehty laajoja selvityksiä, joissa on tutkittu mm. vakituiseen asumiseen suotuisia alueita sekä luonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita alueita. Rakennuspaikkojen lukumäärään vaikuttaa edellä mainittujen selvitysten lisäksi mitoitusperiaatteet, joilla turvataan maanomistajien yhdenvertainen kohtelu. Selvitysaineistot toimivat taustatietona laadittavalle kaavalle.

Mahdollisuuksia vakituiseen ranta-asumiseen

Kaava-alueen erityispiirteenä on sen rajautuminen Kouvolan, Valkealan ja Voikkaan taajamiin. Vesistöjen sijainti lähellä keskustaajamia luo rakentamispaineita tyypillisesti rantaosayleiskaavalla suunniteltavan loma-asutuksen lisäksi myös vakituisen asutuksen suunnitteluun. Tehtyjen tarkastelujen perusteella Pilkanmaan eteläosa, Sompanen ja Harjujoen alue sijoittuvat lähelle Voikkaan palveluja ja Lappalanjärven alue tukeutuu Valkealan kirkonkylän lähipalveluihin. Näiltä alueilta etäisyys Kuusankosken ja Kouvolan keskustojen palveluihin, sekä kauppakeskusalueelle on maltillinen ja ne sijoittuvat yhdyskuntarakenteen kannalta edullisimmin, joten näillä ranta-alueilla on kaavaluonnoksessa esitetty mahdollisuuksia vakituiseen asumiseen.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi.

Kymijoen pohjoisosan kaavan verkkosivut osoitteessa kouvola.fi/kymijokiroykpohjoisosa

Lisätietoja:

Miia Blom, kaavoitusinsinööri, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8660, miia.blom(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun