Kaupunki vuokraa Väylävirastolta RR-terminaalin laiturialueen

Tekninen lautakunta käsittelee 25.1. kokouksessaan kaupungin ja Väyläviraston välistä maanvuokrasopimusta. Kaupunki vuokraa Väylältä 1,69 hehtaarin rautatiealueen RR-terminaalista. Aluetta tullaan käyttämään terminaalin lastaus- ja purkualueena sekä muihin logistiikkatarkoituksiin.

Vuokra-alue on asemakaavassa osoitettu rautatiealueeksi. Kaupunki on vastannut alueen rakentamisesta samaan korkeusasemaan muun terminaalialueen kanssa, sekä rakentanut omistukseensa tulevien lastauslaiturien perustukset.

Kouvolan RR-terminaalin laiturialueen karttakuva, jossa merkittynä Väylävirastolta vuokrattava alue.

Tekniselle lautakunnalle ehdotetaan, että vuokrasopimus astuu voimaan 1.11.2022 ja jatkuu vuoden 2042 loppuun. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 1,25 €/m2/vuosi eli yhteensä 21.125 €/v.

Sopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus vuokrata alue edelleen Railgate Finland Oy:lle, joka hallinnoi Teholan RR-terminaalia. Lautakunnalle ehdotetaan, että kaupunki vuokraa laiturialueen edelleen Railgate Finland Oy:lle 1.11.2022 – 31.12.2042 väliseksi ajaksi. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 2,50 €/m2/vuosi eli yhteensä 42.250 €/v.

Väylävirasto rakentaa laiturialueen viereen kaksi lastausraidetta ensi keväänä. Raiteet jäävät edelleen Väylän omistukseen ja hallintaan, mutta Railgate Finland tulee käyttämään raiteita.

Lisätiedot:
Sami Suoknuuti, kaupungingeodeetti, puh 020 615 546, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslista Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun