Kaupunki tukemassa uuden elintarvikealan maisterikoulutuksen aloittamista Kouvolassa

traktori työkone pellolla töissä

Kaupunginhallitus käsittelee sopimusta yhteistyöstä LUT:n kanssa kokouksessaan 29.8.2022. Koulutuksen on tarkoitus alkaa Kouvolassa syksyllä 2024.

Kouvolan kaupunki ja Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT eli LUT-yliopisto ovat neuvotelleet syksyllä 2024 Kouvolassa aloitettavasta elintarviketekniikan alan maisterikoulutuksesta. Koulutusohjelman sisältöjen keskiössä ovat elintarvikealalla keskeinen tuotantoprosessiosaaminen ja prosessi- ja tuotekehitys.

− Koulutustarve on lähtenyt yrityksien tarpeista. Kouvolan laajan elintarvikealan alkutuotanto ja alan yritykset tulevat hyötymään koulutuksesta, näkee kaupunginjohtaja Marita Toikka.    

Kaupunki osallistuu koulutuksen toteuttamiseen sen alkuvaiheessa. LUT yliopisto on päättänyt aloittaa Kouvolassa uuden maisteriohjelman. Kaupunki maksaa LUT-yliopistolle sopimusluonnoksen mukaiset avustuserät ja osallistuu kolmen ensimmäisen vuoden koulutuksen rahoittamiseen 300.000 eurolla vuosittain.

Kaupunki voi hankkia myös yksityistä rahoitusta osaksi LUT-yliopistolle maksettavaa avustusta. Kaupunki tulee hakemaan alueen yrityksiä kumppaneiksi koulutuksen rahoituksen toteuttamiseksi sekä haastaa yrityksiä hyödyntämään tulevaa koulutusta yritystoiminnassaan, kuten esimerkiksi diplomityöpaikkojen ja muiden harjoittelupaikkojen avaamisella.

Ohjelmassa 20 aloituspaikkaa

Vuosittaisia aloituspaikkoja Kouvolassa aloitettavassa elintarvikealan koulutusohjelmassa on 20. Ohjelmaan voivat hakea elintarvikealalle soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, esimerkiksi amk-tutkinnon suorittaneet hakijat.

− Kouvolassa on vahva elintarvikeala, joka monipuolistuu ja vaatii osaavaa työvoimaa. Uudella yliopistotasoisella koulutuksella vahvistetaan alan edellytyksiä kehittyä, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell. Myös Xamkin ja LUT:n koulutusten yhteistyössä on paljon potentiaalia.  

Yliopistokoulutus palasi Kouvolaan tänä syksynä – yhteistyö laajentumassa edelleen

Kouvolan kaupunki ja LUT-yliopisto ovat tehneet tiivistä yhteistyöstä jo vuodesta 2002 alkaen. Kouvolassa sijaitsee LUT-yliopiston yksikkö, jossa työskentelee tällä hetkellä kaksi professoria. Elokuussa 2022 LUT:n Kouvolan yksikössä aloitti Innovaatioihin ja logistiikkaan keskittyvä tuotantotalouden maisteriohjelma, jossa on 40 aloituspaikkaa.

Kouvolan kaupunki on tehnyt aktiivisesti ja pitkään töitä yliopistokoulutuksen houkuttelemiseksi kaupunkiin. Elintarvikealan maisterikoulutuksen sopimuksen myötä yhteistyö vahvistuisi entisestään.

− Kaupunki vie määrätietoisesti eteenpäin strategista tavoitettaan laajentaa kaupungin koulutustarjontaa myös yliopistokoulutuksen osalta, toteaa kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Lue lisää asialistan kohdasta Sopimus yhteistyöstä elintarviketekniikan maisterikoulutuksessa Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:in kanssa (Dynasty)

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi

apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Sivun alkuun