Kaupunki tukee yrittäjyyttä investointeja ja hankintoja aikaistamalla

Kouvolan kaupunki pyrkii osaltaan poikkeusolojen aikana tukemaan yrittäjyyttä ja aikaistamaan kaupungin investointeja ja hankintoja. Tavoitteena on, ettei kuntien rakentamista päästetä hyytymään koronaviruskriisissä. Tekniselle lautakunnalle esitetään, että kärkihankkeista tänä vuonna käyttämättä jäävillä määrärahoilla ja saatavilla rahoitusosuuksilla rahoitetaan kaupungin muita investointeja.

Muutoksia kärkihankkeisiin ja teknisen lautakunnan investointimäärärahoihin

RRT-projektiryhmän kokous on tehnyt arvion tämän vuoden investointirahatarpeesta toteutuneiden urakkahankintojen perusteella. Projektiryhmä arvioi, että vuonna 2020 RRT-rakentamisen rahoitustarve olisi 7,1 milj. euroa (alv 0%). Määrärahaa esitetään siten vähennettäväksi 1,3 milj. euroa. Kun määräraha vähenee, myös tuloarvio vähenee. Tuloarvion vähenemä on 0,26 milj. euroa.

Kimolan kanavan rakennustyöt jatkuvat vielä vuonna 2020. Hankkeelle esitetään määrärahaa 0,07 milj. euroa ja tuloarvioita (Iitin ja Heinolan kuntaosuudet) 0,172 milj. euroa. Nettovaikutus talousarvion investointiosaan on -0,102 milj. euroa. Kustannusmuutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannusarvioon.

Kärkihankkeisiin tehtävät muutokset ovat yhteensä -1,142 milj. euroa.

Kimolan kanavan ympäristöön ja sen oheispalveluihin esitetään myös lisärahaa. Lautakunnalle esitetään muutosta mm. Hirvelän ja Virtakiven satamiin kohdistuviin ELY-tukiin. Myös Kimolan kanavan ympäristöön on suunniteltu erinäisiä rakenteita ja laitteita viihtyisän ja turvallisen ympäristön varmistamiseksi Näitä ovat mm. pysäköintialueiden rakentaminen, aidan rakentaminen luiskan reunalle, sähköt, opasteet ja wc-tila. Samoin kanavan ja em. satamien vesiväylien parannustoimiin esitetään lisärahoitusta.

Tekninen lautakunta käsittelee myös esitettyä lisämäärärahaa Suomenkadun muutoksiin, leikkipaikkojen saneerauksiin sekä Kymijoen ulkoilureittiverkoston laajentamiseen. Koronaviruspandemian aikana on huomattu, että erityisesti Kymijoen ulkoilureitit ja muut luontopolut ovat olleet suuressa suosiossa. Tämän johdosta esitetään, että kaupunki aikaistaa Kymijoen ulkoilureitin osahankkeita sekä Myllypuron luontopolun kunnostamista ja näille esitetään määrärahalisäystä.

Kaupungille on tarjottu ostettavaksi useita kaupunkikehityksen kannalta keskeisillä paikoilla sijaitsevia kohteita, minkä vuoksi myös maanhankintaan esitetään 0,2 milj.euron lisämäärärahaa.

Yhteensä esitettävä nettomuutos investointeihin ja maa-alueisiin on 0 euroa.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, hannu.tylli(a)kouvola.fi ja kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun