Kaupunki pyrkii eroon tarpeettomista kiinteistöistään

Kouvolan kaupungin kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmä kokoontui toisen kerran 13.3. Aiheena olivat kaupungin kiinteistöt. Ohjausryhmä linjasi muun muassa, että kaupunki pyrkii eroon tarpeettomista kiinteistöistään myymällä ja purkamalla niitä, jatkaa energiatehokkuusinvestointeja ja yhtenäistää tilojensa käytöstä perittäviä vuokria. Myös tuottamattomasta maaomaisuudesta luovutaan. Toisena asiana ohjausryhmä käsitteli kouluverkkoa.

Kouvolan kaupunki aikoo tasapainottaa talouttaan vuositasolla pysyvästi 10 miljoonalla eurolla. Tasapainotus toteutetaan pysyvillä säästöillä ja toisaalta pysyvillä tulonlisäyksillä. Tavoitteeseen pääseminen vie useamman vuoden, käytännössä vähintään taloussuunnittelukauden, eli neljä vuotta.

Kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmä kokoontui toisen kerran maanantaina 13. maaliskuuta. Aiheena oli se, mitä säästöjä kaupungin kiinteistöistä on saatavissa.

Ohjausryhmä linjasi, että kaupunki pyrkii määrätietoisesti eroon tarpeettomista kiinteistöistään myymällä ja purkamalla niitä. Tavoitteena on, että kiinteistöjen myynti- ja purkulistat tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään aikana.

– Kun tarkastellaan, mitä säästöjä kaupungin kiinteistöistä on saatavissa, ensisijaiseksi keinoksi nousee nykyisen kiinteistömassan pienentäminen. Näissä myytäviksi tai purettaviksi suunnitelluissa kiinteistöissä ei ole kaupungin omaa toimintaa, vaan niitä joko käyttää ulkoinen vuokralainen tai sitten rakennukset ovat tyhjillään, ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Karvonen kertoo.

Kiinteistömassan pienentäminen vapauttaa
resursseja laadukkaiden palvelujen tuottamiseen

Karvonen muistuttaa, että rakennusten ylläpito sitoo aina sekä määrärahoja että henkilöstöä.
– Kun tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan, niiden ylläpidosta vapautuvat resurssit voidaan kohdentaa kaupungin perustehtävään: laadukkaiden palvelujen tuottamiseen kuntalaisille, Karvonen sanoo.

Säästöjä haetaan lisäksi muun muassa energiatehokkuusinvestoinneilla, yhtenäistämällä kaupungin kiinteistöjen käytöstä perittäviä vuokria ja sijoittamalla kaupungin omat toiminnot aina lähtökohtaisesti kaupungin omiin tiloihin, mikä merkitsee nykyisistä ulkoisista vuokratiloista luopumista.

Lisäksi kaikissa investoinneissa otetaan tehostetusti huomioon käyttötalousnäkökulma.
– Lähtökohtana on, että kaupunki pyrkii tekemään vain käyttökustannuksia alentavia investointeja. Tämä varmistetaan liittämällä jatkossa kaikkiin hankesuunnitelmiin käyttötalouslaskelmat, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Kouvolan kaupungilla mittava kiinteistökanta

Kouvolan kaupungin näkökulmasta tarpeettomissa kiinteistöissä on hyvin monenlaisia kohteita, kuten omakotitaloja, asuinkäytössä olevia osakehuoneistoja, aiempia sote-kiinteistöjä, yritystiloja ja tulevaisuudessa myös kouluverkon kehittämisen myötä käytöstä poistuvia kouluja.

Kouvolan kaupungilla on hoidettavanaan varsin mittava rakennuskanta. Suurimpana selittävänä tekijänä on vuoden 2009 kuntaliitos: uudella Kouvolan kaupungilla oli alkuvuosinaan erittäin tiheä toimipisteverkko yhdistyneiden kuntien peruna. Kun toimintoja on järjestelty uudelleen muuttuneita organisoitumismalleja ja vähenevän väestön palvelutarpeita vastaaviksi, on kiinteistöjä jäänyt tyhjilleen tai vuokrattu ulkopuolisille toimijoille.

Tavoitteena myydä myös tuottamatonta maaomaisuutta

Ohjausryhmä tarkasteli maanantain 13.3. kokouksessaan myös kaupungin maaomaisuutta. Linjaukseksi tuli, että tuottamattomasta maaomaisuudesta pyritään luopumaan. Kyse on esimerkiksi sellaisten tontinosien myynnistä, jotka ovat kaupungin omistuksessa mutta kuuluvat kaavoituksellisesti yksityisten omistamiin tontteihin.

Lisäksi myydään sellaisia pelto- ja metsäalueita, joita kaupungin maankäytön asiantuntijoiden arvion mukaan ei lähivuosikymmeninä tarvita kaavoitusta tai virkistyskäyttöä varten. Kohteet sijaitsevat tyypillisesti kaukana taajamista tai lähellä sellaisia taajamia, joissa ei ole laajenemispaineita, eikä niihin kohdistu virkistys- tai muita yleisiä tarpeita.

Esitykset myytävästä maaomaisuudesta viedään tekniseen lautakuntaan päätettäväksi tämän vuoden aikana.

Kouluverkon osalta tehdään alueittaista tarkastelua

Ohjausryhmä käsitteli maanantain kokouksessaan toisena isona kokonaisuutena Kouvolan kaupungin perusopetuksen palveluverkkoa.
– Valtuuston vuonna 2019 tekemässä kouluverkkopäätöksessä Koria–Elimäki-alueen perusopetuksen järjestelyistä päättäminen jäi kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Esitystä asiasta valmistellaan parhaillaan kasvatuksen ja opetuksen palveluissa, ja kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee sitä kevään aikana, kaupunginjohtaja Marita Toikka kertoo.
 

Kouvolan kaupunki kehittää ja sopeuttaa toimintaansa

  • Kaupunginhallitus asetti vuoden 2022 marraskuussa ohjausryhmän Kouvolan kaupungin kehittämis- ja sopeuttamistyötä varten.
  • Ohjausryhmän tehtäväksi linjattiin vähintään 3 miljoonan euron pysyvien säästöjen löytäminen kaupungin taloudesta vuodesta 2024 alkaen.  Tasapainotustarve on vuoden 2022 alijäämäisen tilinpäätösennusteen vuoksi tarkentunut, ja on tällä hetkellä 10 miljoonaa euroa vuositasolla. Tavoitteeseen pääseminen vie useamman vuoden, vähintään taloussuunnittelukauden, eli neljä vuotta.
  • Tavoitteena on toiminnan ja palveluiden kehittäminen väestön palvelutarvetta sekä kaupungin taloudellisia resursseja vastaaviksi.
  • Ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet (varajäsen suluissa): puheenjohtaja Tapio Karvonen (Katriina Vesala), varapuheenjohtaja Henna Hovi (Kirsi Kekki), Janne Patjas (Joni-Petri Mörk), Liisa Varjola (Janne Wall) ja Kaisa Spies (Jenni Aikio). Ohjausryhmän viranhaltijajäsenet: Marita Toikka, Tuukka Forsell, Veikko Niemi, Hannu Tylli, Hellevi Kunnas ja Päivi Karhu. Henkilöstöjärjestöjä edustaa pääluottamusmies Heli Hamari.
  • Ohjausryhmä kokoontuu vuoden 2023 elokuuhun asti säännöllisesti.
  • Kokousten aiheina ovat muun muassa kiinteistöohjelma, omaisuuden hallinta, henkilöstö, organisaatio, avustukset, taksat, maksut, palveluverkko, kehittämistoimenpiteet, palvelujen tuottamistavat, elinvoimaa lisäävät toimenpiteet ja investoinnit.
  • Ohjausryhmä on luonteeltaan valmisteleva.
  • Ohjausryhmän työn etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti.
Sivun alkuun