Kaupunki on varautunut talven tuloon

Kouvola on varautunut tulevan talven kunnossapitoon 70 koneen ja aura-auton voimin. Kaupunki huolehtii katujen, kevyen liikenteen väylien, pysäköintialueiden ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Talvikunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteen, jotka ovat tarpeellisia talvella kadun pitämiseksi tyydyttävässä ajokunnossa ja turvallisina käyttäjilleen. Kun lunta sataa runsaasti, auramaan hälytetään 70 aurausyksikköä.  Kouvolan kaupungilla on hoitovastuullaan katuja n. 700 km, raitteja n. 300 km, jalkakäytäviä n. 32 km ja P-alueita 17 ha.

Liikennealueiden talvikunnossapitoa pyritään suorittamaan mahdollisimman paljon varsinaisena työaikana, klo 7-16, kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Taajamien keskustoissa töitä tehdään tarvittaessa myös aamuyön tunteina, jotta alueet ovat kunnossa ennen liikenteen huipputunteja. I-luokan pyörätiet, jalkakäytävät ja pääkadut aurataan ensin, jonka jälkeen aurataan muut hoitoalueet luokituksen mukaisessa järjestyksessä.  Tonttikaduille aurauskalusto siirtyy, kun kevyen liikenteen väylät ja pää- ja kokoojakadut on hoidettu.

Talviajan pysäköintikiellot

Katujen talvikunnossapitoa on Kouvolassa helpotettu talviajan pysäköintikielloin n. 30 kadulla. Autoilijoiden kannattaa kiinnittää huomiota pysäköintikieltojen ajankohtaan. Autoton kadun vierus mahdollistaa kapeiden katujen hoitotöitä pysäköintikieltojen aikana. Pysäköintikieltojen tarkoitus on helpottaa katujen talvihoitoa.

Talvikunnossapidon ulkopuoliset alueet

On päätetty, että osa puistokäytävistä ja portaista ei kuulu talvikunnossapidon piiriin. Niiden käyttö talvella on kulkijan omalla vastuulla. Osaan kohteista on asennettu ”Ei talvikunnossapitoa ”-kilvet. Kaupungin leikkialueilla ei ole talvikunnossapitoa.

Liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjuntaa tehdään tarvittaessa. Turvallisuuden kannalta tärkeimpiä hoitokohteita ovat kevyenliikenteen väylät, pääkadut ja bussireitit. Liukkaudentorjuntaan käytetään hiekoitussepeliä, jonka raekoko on 3-6 mm. Liukkautta torjutaan käyttämällä työkoneissa karhentavia reikä- tai hammasteriä.

Talvikunnossapitovastuut kaupungin ja tontinomistajan kesken

Kaupunki huolehtii asemakaavoitettujen katujen, kevyen liikenteen väylien ja pysäköintialueiden talvikunnossapitotyöt, joihin kuuluvat mm. lumenauraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumensiirto.

Kaupungin hoidossa olevia yksityisteitä hoidetaan normaalisti 1.4.2020 asti. Tämän jälkeen vain osa yksityisteistä jää kaupungin hoidettavaksi.

Jalkakäytävien koneellinen läpiauraus ja hiekoitus sekä jalkakäytävien viereen kertyneen lumen pois ajaminen on otettu kaupungin hoidettavaksi Teknisen lautakunnan päätöksellä vuonna 2015. Tulevana talvena jalkakäytävät hoidetaan kaupungin toimesta päätöksen mukaisesti. Valmisteilla oleva muutosehdotus ei koske tätä talvea.

Vaikka kaupunki on ottanut tehtäviä hoidettavakseen, jää tontin omistajalle velvoitteita.

Katu- ja yleisillä alueilla (asemakaava-alueet) talvikunnossapitovastuu jakaantuu tontinomistajan ja kaupungin kesken. Tontinomistajan velvollisuuksista on määritelty Kunnossa- ja puhtaanapitolaissa, 4 §.

Tontinomistajan velvollisuuksia:

  • Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta eli tonttiliittymän aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Tonttiliittymä on yleensä myös kiinteistölle johtava pelastustie.
  • Tontinomistaja pitää jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikourun lumettomana ja jäättömänä. Sadevesikaivojen ritiläkansien puhtaanapito kuuluu myös tontinomistajalle.

Palautteen antaminen

Liikennealueiden hoitoon liittyvä palaute tulee parhaiten perille ja dokumentoiduksi, kun se annetaan kaupungin sähköiseen palautepalveluun. Palautteet tulevat välittömästi katujen kunnossapitoa hoitavien tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Katupäivystysnumero akuutteja kiireellisiä toimenpiteitä varten on 020 615 4690.  

Lisätietoa:

Kunnossapitoalueiden rajat:
Kaikki talvikunnossapitotyöt eivät kuulu kaupungille.

Kunnossapitoalueiden rajat (Ely-keskus = Valtion hoitamat väylät /Kouvolan kaupunki) ovat nähtävissä kaupungin karttapalvelussa: http://kartta.kouvola.fi

Karttapalvelun vasemman reunassa olevasta Näytä kartalla –kohdasta valitaan Liikenne -> Katujen kunnossapitovastuu tai kevyen liikenteen kunnossapitovastuu. Sivun oikeassa alareunassa (klikkaa: Kartalla näkyvissä kysymysmerkkiä) on selite, mitä viivojen väri tarkoittaa.

Samasta valikosta saa kaupungin katujen hoitoluokituksen

Talvipysäköintikiellot:

www.kouvola.fi/talvipysakointikiellot

Sivun alkuun