Kaupunki on varautunut talven tuloon

Kouvola on varautunut tulevan talven kunnossapitoon 70 koneen ja aura-auton voimin. Kaupunki huolehtii katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien, pysäköinti- ja muiden yleisten alueiden talvikunnossapidosta asemakaava-alueella.

""

Talvikunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia talvella kadun pitämiseksi tyydyttävässä ajokunnossa ja turvallisina käyttäjilleen. Kun lunta sataa runsaasti, auramaan hälytetään 70 aurausyksikköä.  Kouvolan kaupungilla on hoitovastuullaan katuja n. 700 km, jalankulku- ja pyöräilyväyliä n. 300 km ja P-alueita 17 ha.

Kouvolan kaupunki on luopunut jalkakäytävien talvikunnossapidosta 1.10.2020 alkaen ja siirtänyt tontin kohdalla olevien jalkakäytävien talvikunnossapidon tontinomistajien vastuulle. Yksityisten hoitoon siirtyneitä jalkakäytäviä on n. 22 km. Mm. maanomistuksesta johtuen kaupungin hoidossa on edelleen n. 9 km jalkakäytäviä.

Liikennealueiden talvikunnossapitoa pyritään suorittamaan mahdollisimman paljon varsinaisena työaikana, klo 7-16, tavoitetason mukaisessa järjestyksessä. Taajamien keskustoissa töitä tehdään tarvittaessa myös aamuyön tunteina, jotta alueet ovat kunnossa ennen liikenteen huipputunteja. Jalankulku- ja pyöräilyväylät, jalkakäytävät ja pääkadut aurataan ensin, jonka jälkeen aurataan muut alueet tavoitetason mukaisessa järjestyksessä.  Tonttikaduille aurauskalusto siirtyy, kun jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä pää- ja kokoojakadut on hoidettu.

Talviajan pysäköintikiellot

Katujen talvikunnossapitoa on Kouvolassa helpotettu talviajan pysäköintikielloin n. 30 kadulla. Autoilijoiden kannattaa kiinnittää huomiota pysäköintikieltojen ajankohtaan. Autoton kadun vierus mahdollistaa kapeiden katujen hoitotöitä pysäköintikieltojen aikana. Pysäköintikieltojen tarkoitus on helpottaa katujen talvihoitoa ja pysäköintiä katujen varrella.

Talvikunnossapidon ulkopuoliset alueet

Osa puistokäytävistä ja portaista ei kuulu talvikunnossapidon piiriin. Niiden käyttö talvella on kulkijan omalla vastuulla. Osaan kohteista on asennettu ”Ei talvikunnossapitoa ”-kilvet. Kaupungin leikkialueilla ei ole talvikunnossapitoa.

Liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjuntaa tehdään tarvittaessa. Turvallisuuden kannalta tärkeimpiä hoitokohteita ovat risteysalueet, suojatiet, sillat, alikulut, mäet, jalankulku- ja pyöräilyväylät, joissa liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Liukkaudentorjuntaan käytetään hiekoitussepeliä, jonka raekoko on 3-6 mm.  Liukkautta torjutaan lisäksi käyttämällä työkoneissa karhentavia reikä- tai hammasteriä.

Talvikunnossapitovastuut kaupungin ja tontinomistajan kesken

Kaupunki huolehtii asemakaavoitettujen katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä pysäköinti- ja muiden yleisten alueiden talvikunnossapitotöistä, joihin kuuluvat mm. lumenauraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumensiirto.

Muistilista: Tontinomistajan velvollisuudet

  • Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien eli tonttiliittymän kunnossapidosta sekä liittymän rummun auki pitämisestä.
  • Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää.
  • Huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä.
  • Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit.
  • Pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.
  • Sadevesikaivojen ritiläkansien puhtaanapito kuuluu myös tontinomistajalle.
  • Tontinomistaja on velvollinen poistamaan liikennealueelle tontin puolelta ulottuvat oksat.

Marjoniemen lumenkippauspaikka

Lumenkippauspaikalla on otettu käyttöön sähköinen puomi ja kirjautuminen. Alueelle pääsy edellyttää sähköisen kortin käyttöä. Lumen kippaus alueelle maksaa edelleen 0.5 e/m3 (sis.alv. 0%).

Palautteen antaminen

Liikennealueiden hoitoon liittyvä palaute tulee parhaiten perille ja dokumentoiduksi, kun se annetaan kaupungin sähköiseen palautepalveluun. Palautteet tulevat välittömästi katujen kunnossapitoa hoitavien tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Katupäivystysnumero kiireellisiä toimenpiteitä varten on 020 615 4690.  

Lisätietoa:

Kunnossapitoalueiden rajat:

Kaikki talvikunnossapitotyöt eivät kuulu kaupungille.

Kunnossapitoalueiden rajat (Ely-keskus = Valtion hoitamat väylät /Kouvolan kaupunki) ovat nähtävissä kaupungin karttapalvelussa: http://kartta.kouvola.fi

Karttapalvelun vasemman reunassa olevasta Näytä kartalla –kohdasta valitaan Liikenne -> Katujen kunnossapitovastuu tai kevyen liikenteen kunnossapitovastuu. Sivun alareunassa on selite, mitä viivojen väri tarkoittaa.

Samasta valikosta saa kaupungin katujen hoitoluokituksen.

Talvipysäköintikiellot:

www.kouvola.fi/talvipysakointikiellot