Kaupunki kehittää Kalalampi–Utunmäen ulkoilualuetta

Kalalampi–Utunmäen -alueelle ollaan perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta sekä laatimassa ulkoilupainotteista metsänhoitosuunnitelmaa syksyn 2020 aikana. Asukkaat voivat osallistua suunnitteluun kertomalla mielipiteensä kaikille avoimella metsäkävelyllä tai vastaamalla verkkokyselyyn.

Kalalammen alueelta on kartoitettu luonnon arvokkaat monimuotoisuuskohteet sekä tehty esitys luonnonsuojelualueesta, joille hoitotoimia ei tulla ehdottamaan. Utunmäen alueen länsiosien hoitotoimilla halutaan turvata alueen metsien säilyminen elinvoimaisina sekä parantaa virkistysmahdollisuuksia mm. avartamalla polkuja ja tekemällä näkymiä metsään.

Suunnitelman mukaisilla toimilla pyritään huolehtimaan Kalalampi-Utunmäen -ulkoilualueen metsien hoitamisesta virkistysarvoja ja metsän kestävää kehitystä tukevasti.

Hoitotyöt on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021-22 aikana.

Suunnitelmaan tutustumista metsäkävelyllä

Metsänhoitosuunnitelmaa esitellään metsäkävelyllä tiistaina 27.10.2020, joka alkaa klo 16.00 Utunmäentien päästä. Metsäkävelyn aikana keskustellaan alueen virkistyskäytöstä, hoidosta ja suojelualueen perustamisesta. Metsänhoitoon liittyviin kysymyksiin on vastaamassa asiantuntijoita Kouvolan kaupungilta sekä metsänhoitosuunnitelman laatineesta Kymenlaakson metsänhoitoyhdistyksestä.

Kävelyssä huomioidaan koronan vaatimat 1,5 metrin etäisyydet ja tarvittaessa käytämme maskia. Tulethan tilaisuuteen terveenä. Varaudu pimenevään iltaan tasku- tai otsalampulla.

Kyselyllä kartoitetaan kehittämisen kohteita

Ulkoilualueen käyttäjät ja lähialueen asukkaat voivat ehdottaa, miten Kalalammen ja Utunmäen aluetta voisi kehittää kaikille avoimena ulkoilu- ja virkistysalueena sekä vaikuttaa metsänhoitotöiden voimakkuuteen vastaamalla kyselyyn. Verkkokysely on auki 28.10.-25.11.2020 osoitteessa www.kouvola.fi/kalalampi.

Lisätietoja:
Metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p. 020 615 7754, kirsi.hokkanen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun