Kaupunginvaltuustossa 8.6.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 8.6.2020 mm. Kouvolan kaupungin tilinpäätöstä vuodelta 2019, osavuosikatsausta 1-4/2020 sekä Hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia 2020 ja Hyvinvointisuunnitelmaa 2021.

Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019

Kouvolan kaupungin viime vuoden tulos on 27,7 miljoonaa alijäämäinen. Alijäämän syntyyn ovat vaikuttaneet muun muassa sote-kustannusten kasvu ja raskas palveluverkkorakenne, jota ei ole riittävässä määrin pystytty päivittämään vastaamaan väestön muuttunutta ikärakennetta ja sijoittumista. Kaupunki jatkoi voimakkaasti säästöjen etsimistä haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa, mutta toteutti ja vei silti kärkihankkeitaan viime vuonna määrätietoisesti eteenpäin.

Katso tilinpäätös vuodelta 2019 ja tilintarkastuskertomus sekä esittelymateriaali tilinpäätöksestä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää tulouttaan investointeihin liittyvää poistoeroa 102 430,92 euroa ja siirtää tilikauden alijäämä 27 656 931,01 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Saatetaan tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

Osavuosikatsaus 1-4/2020

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt viime vuosina merkittävästi jo ennen koronavirusepidemiaa. Vuosina 2018 ja 2019 kaupungin alijäämät olivat 26-27 milj. euroa. Vuoden 2020 alun tilanteessa on kertynyttä alijäämää taseessa 13,7 milj. euroa, joka pitää kattaa tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen 4 vuoden aikana. Tuloksenkäsittelyerät huomioiden kuntalain mukainen kattamisvelvoite on 12,2 milj. euroa.

Merkittävimmät alijäämään vaikuttavat erät ovat olleet kahtena viime tilikautena sote-kustannuksien ennakoitua suurempi kasvu sekä verotulojen poikkeukselliset alenemat. Vuoden 2020 tulosennuste voi muuttua vielä merkittävästi koronaviruksen vaikutuksesta. Valtion tukitoimenpiteiden vaikutusarvioita ei ole otettu tulosennusteessa huomioon, ne huomioidaan kun summat selviävät valtion neljännen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä kesäkuun alussa.

Perehdy tarkemmin asiakohtaan osavuosikatsaus 1-4/2020.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2020 tiedoksi.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021

Kouvolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottava Kymsote on laatinut alueellisen hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2019 aikana sekä kuntalaisten hyvinvoinnin haasteita. Vuosiraportin perusteella on laadittu Hyvinvointisuunnitelma toimintavuodelle 2021, joka ohjaa kaupungin tavoitteita ja toimia hyvinvoinnin edistämisessä ensi vuonna.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi
kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2020 tiedoksi ja hyväksyy hyvinvointisuunnitelman 2021.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 12 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun