Kaupunginvaltuustossa 7.9.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 7.9.2020 mm. Kymenlaakson maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2024. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa kello 17 alkaen.

Kymenlaakson ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun
järjestämiseksi. Kymenlaaksossa hyvinvointisuunnitelman laadintaan velvoittavan lain mukaisten palvelujen järjestämisvastuu on sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä Kymsotella.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa sekä peruspalveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, nuorisopalveluiden sekä lasten ja nuorten hyvinvointityötä. Oppilashuollon kuntakohtaisten suunnitelmien tulee perustua kyseiseen hyvinvointisuunnitelmaan.

Kymenlaakson ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2020–2024. Suunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä kaikkien Kymenlaakson kuntien, Kymsoten sekä järjestöjen, seurakuntien ja poliisin ennalta estävän toiminnan ryhmän kanssa.

Suunnitelmaa täydennetään vuosittain kuntien, kuntayhtymän, järjestöjen, seurakuntien ja muiden viranomaisten yhteisesti määrittelemillä painotuksilla ja toimenpiteillä. Hyvinvointisuunnitelma pitää sisällään indikaattoreita, joiden kautta kuvataan kymenlaaksolaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin nykytilaa ja sen kehittymistä seuraavien neljän vuoden aikana.

Hyvinvointisuunnitelma viedään hyväksyttäväksi Kymsoten hallitukseen ja yhtymävaltuustoon, kuntien valtuustoihin sekä järjestöjen ja seurakuntien omiin päätöksentekoprosesseihin.

Lisätietoja:

Kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi

Opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(at)kouvola.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy

  1. Kymenlaakson maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020 – 2024 strategisen osan (osa I), jonka on tarkoitus olla lasten ja nuorten hyvinvointia ohjaava strateginen asiakirja koko Kymenlaaksossa sekä
  2. Kouvolan oman toimenpideosan (osa II), joka ohjaa tarkemmin paikallisia toimenpiteitä.

Lue lisää maakunnallisesta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta (esityslistan asia 3).

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651

Sivun alkuun