Kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuuston käsiteltäviä asioita kokouksessa 7.12.2020 ovat mm. hallintosääntö 1.6.2021 alkaen, talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024 sekä henkilöstösuunnitelma vuosille 2021 – 2024.

Hallintosääntö 1.6.2021 alkaen

Kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistaminen sekä esimerkiksi lakien nimien muutokset ovat aiheuttaneet muutostarpeita Kouvolan kaupungin hallintosäännössä. Hallintösääntöön esitetään muutoksia seuraaviin kohtiin:

 • Kaupungin johtaminen,
 • toimielinorganisaatio,
 • henkilöstöorganisaatio,
 • konserniohjaus ja sopimusten hallinta,
 • toimielinten tehtävät ja toimivallan jako,
 • toimivalta henkilöstöasioissa,
 • tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen,
 • talouden hoito,
 • päätöksenteko- ja hallintomenettely,
 • luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset
 • sekä muut määräykset.

Lisätietoja:

 • hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi,
 • henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi,
 • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
 • tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi,
 • kasvatus- jaopetusjohtaja Veikko Niemi, puh 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi ja
 • liikunta- kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Tutustu hallintosääntöä koskevaan asiakohtaan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön (pdf, Dynasty) ja se tulee voimaan 1.6.2021.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintosäännön luonnokseen seuraavat muutokset:

 • luonnoksen 10.2 § (Lupajaosto) muutetaan muotoon: ”Jaoston esittelijöinä ovat rakennusvalvonta-asioissa rakennusvalvontajohtaja sekä ympäristöpalveluihin liittyvissä asioissa ympäristöjohtaja, muissa asioissa rakennus- ja ympäristöjohtaja.”
 • luonnoksen 28 §:n 4 mom. (Toimivalta) muutetaan muotoon:
  ”Lupajaosto päättää
 1. kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista.
 2. poikkeamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainituissa tapauksissa.
 3. rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella MRL 137 §:n mukaisesti.”
  Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
  Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja se tulee voimaan 1.6.2021.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024

Kaupunginjohtaja Marita Toikan talousarvioesitys vuodelle 2021 on 8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut pitkään haastava. Viime vuoden tulos oli 27,7 miljoonaa alijäämäinen, jonka jälkeen katettavaa alijäämää jäi taseeseen noin 13,6 miljoonaa euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

Kaupungin taloutta rasittaa toisaalta kasvava palvelutarve väestön ikääntyessä ja toisaalta negatiivinen väestökehitys, joka vähentää veronmaksajien määrää. Väestön vähentyminen vaikuttaa myös valtionosuuksien pienenemiseen.

Tärkeässä roolissa ovat edelleen palveluverkkojen uudistaminen ja sopeuttaminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Kaupungin talouden tasapainoon saattaminen syntyy kokonaisuudesta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2021–2024.

Perehdy lisää aiheeseen:

Lisätiedot: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021 – 2024

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinenhenkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee olla kaupungin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kantaasiihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Lisätietoja:

 • Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja
 • henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman vuosille 2021–2024.

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651