Kaupunginvaltuustossa 29.4.2019 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 29.4.2019 mm. talousarvion muutoksia, kiinteistöjen purkamisia ja Tornionmäen koulun väistötilamuutosta, suunnitelmapoistojen perusteita sekä hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia 2019. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Talousarvion muutos, kiinteistöjen purkamiset ja Tornionmäen koulun väistötilamuutokse

Tilapalvelut ei varannut vuoden 2019 talousarvioon rahoitusta kiinteistöjenpurkuihin, koska kouluverkkopäätöstä ei ollut vielä talousarviota tilapalvelujen osalta laadittaessa tehty. Oletuksena oli, että purkamiset ajoittuisivat vuodelle 2020 eikä koulujen järjestystä ollut vielä päätetty.

Loppuvuodesta 2018 tehty päätös rakennettavien koulujen järjestyksestä nopeuttaa myös purkamisaikataulua ja ne on syytä toteuttaa jo tänä vuonna. Lisäksi sisäilmaongelmien takia yllättäen tapahtunut Sarkolan koulun väistäminen Tornionmäen koulun tiloihin aiheutti sekä välittömät korjaustyöt Tornionmäen koululla että myös purkamisaikataulun nopeutumisen Sarkolan koulun kohdalla. Myös Sarkolan koulu on järkevää purkaa heti niin, että mahdolliset rakennustyöt päästään aloittamaan jo keväällä 2020.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Vuoden 2019 talousarvioon lisätään kaupunginhallituksen alaisen konsernipalvelujen toimialan tilapalvelujen käyttötalousmenoihin 1 265 000 euroa Valkealan kunnantalon, Sarkolan ja Anjalan koulujen purkamisiin sekä Tornionmäen koulun korjauksiin väistötiloiksi.

Lisätietoja:
Toimitilajohtaja Juha Jormanainen puh. 020 615 9013, juha.jormanainen(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Suunnitelmapoistojen perusteet

Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat ja kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Poistosuunnitelma perusteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2012 ja kaupunginhallitus on 15.4.2013 sekä 21.2.2017 hyväksynyt poistosuunnitelmaan tarkennuksia. Koska perusteiden hyväksymisestä on pitkä aika ja hallintosääntö on uudistunut, niin nämä asiat on syytä käsitellä uudestaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet seuraavasti:

  • Poistosuunnitelmaa pidempi poistoaika voidaan perustellusti hyväksyä investointihankkeen talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai erikseen kaupunginhallituksessa hyödykkeen valmistumisen yhteydessä
  • Perusparannusmeno kirjataan erilliseksi hankintamenoksi, jolle määritellään oma poistosuunnitelma
  • Kunnan omaisuuteen, joka on hankittu ennen 31.12.2012, noudatetaan aiempaa poistosuunnitelmaa
  • Käytöstä poistettavan omaisuuden jäljellä oleva hankintahinta poistetaan kerralla sinä vuonna, kun hyödykkeen käyttö päättyy kunnan palvelutuotannossa
  • Poistosuunnitelman muutoksista johtuvista lisäpoistoista tai arvonalennuksista päättää toimialajohtaja.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Kouvolan kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.5.2017. Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosana on toiminut Hyvinvoiva Kouvola –ohjelma 2017–2020. Em. ohjelman keskeiset tavoitteet ovat olleet asia kas lähtöisen toiminnan vahvistaminen ja siihen liittyen seuraavat painopistealueet; ennaltaehkäisyyn panostaminen sekä yhteisöllisyyden kehittäminen ja asiakkaan kuuleminen.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa 2019 arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2018 aikana. Arviointi perustuu pääosin sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ja kaupungin omista järjestelmistä saatuihin indikaattoritietoihin.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019.

Lisätietoja:
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi;
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi; kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 17 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun