Kaupunginvaltuustossa 27.5.2019 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 27.5.2019 mm. Elimäen, Kuusankosken ja Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikuntien perustamista sekä eron myöntämistä luottamustoimesta sekä tarkastuslautakunnan ja maaseutulautakunnan täydentämistä. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Elimäen, Kuusankosken ja Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikuntien perustaminen

Palvelumallin mukainen toiminta on käynnistetty vaiheittain. Anjalankosken ja Valkealan suuralueiden aluetoimikunnat aloittivat toimintansa syksyllä 2018. Muiden suuralueiden aluetoimikunnat perustetaan vuonna 2019.

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto asettaa nimitysryhmän, jonka esityksen pohjalta jaosto tekee esityksen kaupunginvaltuustolle aluetoimikuntien jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien nimeämisestä. Nimitysryhmän esitys perustuu saatuihin jäsenhakemuksiin. Jäseneksi voivat hakea kaikki alueen asukkaat, hakijan tulee täyttää hakemus itse.

Aluetoimikuntaan voidaan valita 7-11 jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Jäsenten asuinpaikan tulee olla asianomaisella suuralueella.
Tavoitteena on, että aluetoimikunnan kokoonpanossa huomioidaan alueellinen edustavuus sekä tasa-arvon toteutuminen ja edustus mahdollisimman monesta alueen taustaryhmästä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Aluetoimikuntiin nimetään seuraavat jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Elimäen aluetoimikunta
Jäsen Varajäsen
Heimonen Marja-Leena, Aalto Kai
Hämäläinen Kirsi, Kaksonen Tiina
Koistinen Teemu, Kontkanen Pirkko
Mikkola Pauliina, Parkko Reino
Tanskanen Timo, Saari Jenna
Tirkkonen Ilkka
Vainio Laura
Puheenjohtajaksi Tirkkonen Ilkka ja varapuheenjohtajaksi Hämäläinen Kirsi.

Kuusankosken (ml. Jaala) aluetoimikunta
Jäsen Varajäsen
Elojärvi Leena, Bergman Ulla-Maija
Löytty Hannele, Gainullina Eveliina
Saloranta Petri, Niemi Sirpa
Taavila Arja, Sarpola Ilkka
Virtanen Ulla, Tuominen Harri
Virtanen Ville
Ylösmäki Sauli
Puheenjohtajaksi Elojärvi Leena ja varapuheenjohtajaksi Virtanen Ville.

Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunta
Jäsen Varajäsen
Horppu Jari, Joukanen Timo
Kaukiainen Emilia, Järvinen Juha
Lammi Mika, Laakso Sirpa
Mettälä Ville, Pitkäpaasi Anne
Tuviala Kirsi, Virtanen Otso
Vesala Katriina
Viljakainen Tommi
Puheenjohtajaksi Horppu Jari ja varapuheenjohtajaksi Vesala Katriina.

Lisätietoja:
strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811, jyrki.harjula(at)kouvola.fi,
kehittämispäällikkö Hanna Piispa-Malinen, puh. 020 615 7339, hanna.piispa-malinen(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 6)

Eron myöntäminen luottamustoimesta sekä tarkastuslautakunnan täydentäminen

Pekka Korpivaara on 29.4.2019 saapuneella kirjeellä anonut eroa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä, koska hän ei työssään tapahtuneiden muutosten johdosta pysty aikataulusyistä osallistumaan tarkastuslautakunnan kokouksiin keskellä viikkoa.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Pekka Korpivaaralle myönnetään ero tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä.

Pekka Korpivaaran tilalle valitaan uusi tarkastuslautakunnan jäsen ja puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(a)kouvola.fi.

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 8)

Eron myöntäminen luottamustoimesta sekä maaseutulautakunnan täydentäminen

Ilpo Puolakka on 8.5.2019 saapuneella kirjeellä anonut eroa 1.6.2019 lukien maaseutulautakunnan jäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Ilpo Puolakka on toiminut maaseutulautakunnan varapuheenjohtajana.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Ilpo Puolakalle myönnetään ero maaseutulautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä 1.6.2019 alkaen.

Ilpo Puolakan tilalle valitaan uusi maaseutulautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 1.6.2019 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(a)kouvola.fi.

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 9)

Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 17 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun