Kaupunginvaltuustossa 19.8.2019 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 19.8.2019 maankäytön toteuttamissuunnitelmaa 2019, arviointisuunnitelma vuosille 2019–2020 ja työohjelmaa syksylle 2019 sekä vastausta valtuustoaloitteeseen metsästäjätutkinnon ottamiseksi osaksi peruskoulun opetussuunnitelmaa. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2019

Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla (Mato-ohjelma) suunnitellaan Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamista seuraavien 10 vuoden aikana.

Ohjelmalla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus ja taloussuunnittelu.

Kouvolan kaupungin strategiset päämäärät sekä maapoliittinen ohjelma muodostavat pohjan maankäytön toteuttamissuunnitelman yleistavoitteille.

Ohjelman tarkoituksena on:

• varmistaa yhteinen näkemys

• edistää kaupunkistrategian linjauksia

• hallintaprosessin jatkuvuus, suunnitelmallisuus, ennakoitavuus

• kehittää toimialan toimintaa

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto merkitsee Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelman 2019 tiedoksi.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570, hannu.tylli(a)kouvola.fi
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 02061 59138, anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi
kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 3)

Arviointisuunnitelma vuosille 2019–2020 ja työohjelma syksylle 2019

Tarkastuslautakunnan arvioinnin pojaksi on laadittu kahden vuoden arviointisuunnitelma, jota tarkennetaan tarvittaessa vuosittain. Suunnitelmassa esitetään ne aiheet, jotka kunakin vuonna tulevat syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. Suunnitelman pohjalta on laadittu puolivuosittainen työohjelma.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja työohjelma sekä tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen vuosittaiset työohjelmat laaditaan siten, että ne mahdollisuuksien mukaan tukevat toisiaan.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee arviointisuunnitelman 2019-2020 ja syksyn

2019 työohjelman tiedoksi.

Lisätietoja:
tarkastaja Katriina Lankinen, puh. 020 615 5965, katriina.lankinen(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 4)

Vastaus valtuustoaloitteeseen metsästäjätutkinnon ottamiseksi osaksi peruskoulun opetussuunnitelmaa

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Lisätietoja:
opetuspalvelupäällikkö Kim Ström mer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(a)kouvola.fi, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 5)

Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 17 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun