Kaupunginvaltuustossa 18.3.2019 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 18.3.2019 mm. Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -kaavoituskatsausta, monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelmaa, sosiaalisen luototuksen rahaston lakkauttamista sekä kasvatus- ja opetusjohtajan valintaa. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 – kaavoituskatsaus, yhdyskuntatekniikan työkohteet, tonttitarjonta

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 on valmistunut. Kyseessä on julkaisu, jossa esitellään Kouvolan kaupungissa ja Kymenlaakson liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavoituskohteet (kaavoitus-katsaus), luonnos myöhemmin investointiohjelmassa esitettävistä yhdys-kuntatekniikan työkohteista, metsänhoitokohteet sekä ajankohtainen tonttitarjonta.

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisu jaetaan PK-lehden liitteenä kaikkiin Kouvolan koteihin viikolla 10 ja se on tämän jälkeen noudettavissa myös kaupungin kirjastoista sekä yhteispalvelupisteestä.

Digiversio julkaistaan viikolla 10 kaupungin uusilla internet-sivuilla ja jaetaan sähköpostilinkkinä eteenpäin.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisun tiedoksi.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570, hannu.tylli(a)kouvola.fi,
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 02061 59138, anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi ja
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Kaikkien Kouvola 2019 – 2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma

Kaikkien Kouvola 2019–2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma on pohja maahanmuuttajien kotouttamistyölle ja kaupungin valtiolta saamille korvauksille pakolaisten vastaanottamisesta.

Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelmaa on rakennettu laajan verkoston voimin vuoden 2018 aikana. Suunnitelmaa on muotoiltu Kouvolassa toimivien maahanmuuttajien yhdistysten ja ryhmien kanssa. Samoin avoimia yleisötilaisuuksia on pidetty, jotta kuntalaiset saattoivat sanoa mielipiteensä suunnitelmasta.

Suunnitelmaa toteutetaan kolmen kärjen kautta: tulijan osallistuminen koulutukseen, työelämään ja palveluihin, henkilöstö monikulttuurisuuden osaajana sekä hyvät väestösuhteet.

Kaupungilla on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa sopimus pakolaisten osoittamisesta kuntaan ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksen ja kotouttamisohjelman perusteella kaupunki saa korvauksia
pakolaisten vastaanottamisesta. Myös kotouttamisen edistämislaki edellyttää, että kotouttamisohjelma tai vastaava ohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja päivitetään neljän vuoden välein. Kaikkien Kouvola 2019–2022 monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma olisi tämä ohjelma.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaikkien Kouvola 2019 – 2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Minna Laakso, puh. 020 615 7783, minna.laakso(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Sosiaalisen luototuksen rahaston lakkauttaminen

Kouvolan kaupunki on perustanut sosiaalisen luototuksen rahaston 19.3.2012. Kouvolan kaupunki on sijoittanut perustamisvaiheessa tarkoitukseen 50 000 euroa ja Kouvolan ev.lut. seurakunnan diakoniarahasto 50 000 euroa sekä kolehtirahaa 3 188,38 euroa. Rahaston alkupääoma on ollut 103 188,38 euroa. Rahastoa ei ole kartutettu lisää sen perustamisen jälkeen. Rahaston pääomasta on kirjattu rahaston muutoksena lainasaamisten luottotappioita velallisten osoittautuessa varattomaksi.

Sosiaalista luototusta on hoidettu osana kaupungin sosiaalihuoltoa. Vuoden 2019 alusta kaupungin sosiaalihuollon järjestäjänä toimii Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kymsote, joten Kouvolan kaupungilla ei ole enää 1.1.2019 mahdollisuutta hoitaa sosiaalisen luototuksen myöntämiseen liittyvää asiakkuuden arviointia ja päätöksentekoa.

Rahaston lakkauttaminen ei muuta asiakkaiden sopimuksia eikä oikeuksia. Sosiaalista luototusta koskevat mahdolliset asiakkuuteen tai sosiaalisen luoton takaisinmaksuun liittyvät asiat sovitaan yhteistyössä Kymsoten kanssa. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston purkamisen yhteydessä rahastossa olevat varat jaetaan sijoitettujen pääomien suhteessa, jotka ovat Kouvola 48,46 % ja seurakunta 51,54 %.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Sosiaalisen luototuksen rahasto lakkautetaan ja vuoden 2018 tilinpäätöksen mukainen pääoma jaetaan Kouvolan kaupungin ja Kouvolan ev. lut. seurakunnan kesken sijoitettujen pääomien suhteessa. Kaupungin osuus pääomasta kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille. Kouvolan kaupunki vastaa lopuista mahdollisista luottotappioista.

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 57429, arja.kumpu(a)kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Kasvatus- ja opetusjohtajan valinta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.8.2018 Kouvolan kaupungin ylätason organisaation, joka tuli voimaan 1.1.2019. Kaupunkiorganisaation muodostaa neljä toimialaa, jotka ovat konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuri sekä asuminen ja ympäristö -toimiala. Kaupunginvaltuusto perusti 10.9.2018 115 kasvatus- ja opetusjohtajan viran 1.1.2019 alkaen.

Kasvatus- ja opetusjohtajan viran tarkoituksena on johtaa kasvatuksen ja opetuksen toimialaa sekä vastata kaupunkistrategian ja siitä johdettujen ohjelmien toteutumisesta vastuualueellaan ja toimia lautakunnan toiminnasta vastaavana viranhaltijana. Kasvatuksen ja opetuksen toimialalle kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja kasvun tuen palvelut.

Kasvatus- ja opetusjohtaja virka oli haettavana 16.1. – 31.1.2019. Virkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä kuusi henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakemusten ja haastattelujen perusteella valmistelutyöryhmä päätti esittää, että kasvatus- ja opetusjohtajan virkaan valitaan Veikko Niemi.

Veikko Niemi on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajankoulutuksen, ammattikasvatushallinnon tutkinnon ja opetushallinnon tutkinnon. Hän on toiminut Kouvolan kaupungilla asiakkuuspäällikkönä vuodesta 2015 alkaen ja hoitanut määräaikaisesti kasvatus- ja opetusjohtajan avointa virkaa vuoden 2019 alusta alkaen sekä lasten ja nuorten palvelujen johtajan viransijaisuutta vuonna 2016. Tätä ennen hän on ollut Kouvolan kaupungilla koulutus- ja nuorisojohtajana sekä toisen asteen koulutuksen tilaajapäällikkönä. Lisäksi hän on toiminut sivistystoimenjohtajana Anjalankosken kaupungilla sekä aikuiskoulutusjohtajana Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:ssä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kasvatus- ja opetusjohtajan virkasuhteeseen valitaan Veikko Niemi.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa, jota lyhennetään sillä ajalla, jonka Veikko Niemi on jo hoitanut määräaikaisessa virkasuhteessa kasvatus- ja opetusjohtajan virkaa.
Terveydentilaa koskeva selvitystä ei vaadita.

Lisätietoja:
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 12 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun