Kaupunginjohtaja Marita Toikka nostaisi RRT-hankkeen ja itäradan elpymisrahoituskohteiksi – Kuntaministeri Sirpa Paatero perjantaina Kouvolassa kuulemassa alueen näkemyksiä

Maakuntakierroksella valtionvarainministeriö kerää alueiden näkemyksiä siitä, mihin koronan vuoksi sovittua elpymisrahoitusta tulisi käyttää.

Kuntaministeri Sirpa Paatero kuuli alueen näkemyksiä Kouvolassa perjantaina.

Valtiovarainministeriön maakuntakierros saapui perjantaina Kouvolaan. Paikan päällä oli muiden muassa kuntaministeri Sirpa Paatero, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä osallistui tilaisuuteen etänä. Kouvolan kaupunkia edusti kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Maan hallitus on sopinut laativansa Suomen kestävän kasvun ohjelman koronan aiheuttamien taloudellisten vaikutusten korjaamiseksi. Maakuntakierroksella ministeriö kerää aluetoimijoiden näkemyksiä siitä, mihin elpymisrahoitusta tulisi käyttää.

Marita Toikka: rahoitusta yritysten ohella kuntiin

Kaupunginjohtaja Marita Toikka nosti puheenvuorossaan esiin sen, että rahoitusta tulee kohdentaa yritysten ja muiden yhteisöjen ohella kuntiin.

– Rahoituksen avulla kunnat ja kaupungit pystyvät uudistamaan ja kehittämään palveluitaan ja lisäämään sitä kautta palveluidensa laatua ja saavutettavuutta sekä osaltaan myös parantamaan työllisyyttä.

Kouvolan osalta Toikka nosti esiin kaksi hanketta: Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin eli RRT-hankkeen ja itäradan välillä Porvoo-Kouvola sekä Savon ja Karjalan ratojen muodostaman raidekokonaisuuden.

– RRT-hankkeen avulla kaupunkimme luo yrittäjille kasvualustan liiketoimintaan logistiikan alalla.

Itäradan osalta Toikka huomautti, että saavutettavuuden parantuminen on elinehto itäiselle Suomelle.

– Se on myös keskeinen edellytys itäisen Suomen teollisuusinvestoinneille, yliopistoille, muille oppilaitoksille ja tutkimustyölle.

Suomen tasolla rahaa tulisi laittaa digitalisaatioon ja työllisyyteen

Kansallisella tasolla Toikka nostaisi rahoituskohteiksi digitalisaation ja työllisyyden.

– Kuntien toimintatapoja tulee uudistaa hyödyntäen digitalisaatiota aiempaa enemmän ja rohkeammin. Tämä voi olla myös ratkaisu sote-kustannusten kasvun hillintään rakenteellisia muutoksia tehokkaammin.

– Työllisyysasteen nostaminen on kansallinen haasteemme, jolla on suora vaikutus myös kuntatalouteen ja ihmisten hyvinvointiin. Tietopohjien jakamisen mahdollistaminen, kumppanuus valtion ja kuntien kesken ovat yksinkertaisia ratkaisuja ja vielä meidän omissa käsissämme.

Tilaisuus tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Kymenlaakson liiton YouTube-kanavassa.

Lisätietoa Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä ja rahoituksesta.

Lisätiedot:

Marita Toikka, kaupunginjohtaja, marita.toikka at kouvola.fi, 0206153100

Sivun alkuun