Kaupunginhallitus päätti yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä henkilöstön vähentämiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Kaupunki hakee tiukassa taloustilanteessa säästökeinoja. Yt-menettely aloitetaan huhtikuussa. Sopeuttamistoimenpiteiden listalle sisältyvät myös palveluverkkotarkastelun laajentaminen sekä ei-lakisääteisten palvelujen ja avustusten kriittinen tarkastelu.

Kouvolan kaupunki tasapainottaa talouttaan johtuen vuoden 2018 ennakoitua suuremmasta alijäämästä.
– Kouvolan kaupungilla on taseessaan kertynyttä ylijäämää. Vuonna 2018 syntynyt 26 miljoonan alijäämä ja tälle vuodelle budjetoitu -10,5 miljoonan euron tulos kuitenkin syövät tuon ylijäämän.
– Jotta pääsemme eroon miinusmerkkisistä tuloksista, meidän on tasapainotettava kaupungin taloutta. Sopeutustarve on 20 miljoonaa euroa vuodessa, vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell sanoo.

Eläkkeelle siirtymistä hyödynnetään ja henkilöstöä vähennetään

Sopeuttamistoimenpiteet ovat tulonlisäyksiä ja menoleikkauksia. Kaupunginhallitus päätti valittavista toimenpiteistä 15. huhtikuuta kokouksessaan. Ensimmäinen niistä on huhtikuun puolivälissä käynnistettävä työvoiman vähentämistä koskeva yt-menettely, jolla tavoitellaan 4,0 miljoonan euron kustannussäästöä vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän lisäksi tavoitellaan 2,5 miljoonan lisäsäästöä vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhteensä tavoitteena on saada kustannussäästöjä noin 6,5 miljoonalla eurolla.

Tavoiteltu säästö vastaa noin 160 henkilötyövuoden vähennystä. Samassa yhteydessä tarkastellaan organisaatio- ja palvelutasot. Tavoitteen toteutumisen osalta otetaan huomioon vuoden 2019 alusta alkaen toteutuneet henkilöstövähennykset.

Palveluverkot tarkasteluun

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi päätettiin myös palveluverkkotarkastelua. Verkkotarkastelua tehdään elokuun loppuun mennessä mm. lukioista, kulttuuripalveluista, varhaiskasvatuksesta ja vuoropäivähoidosta, nuorisopalvelusta, liikuntapaikoista ja muista mahdollisista palveluista. Säästötavoitteeksi asetettiin 6 miljoonaa euroa, joka koostuu sekä kiinteistö- että henkilöstökustannuksista.

–Verkkoselvitys on jo laadittu uimahalleista ja perusopetuksesta, joiden toimintaa uudelleenorganisoimalla voidaan vähentää kustannuksia noin 5 miljoonalla. Laajentamalla verkkotarkastelua muihin palveluihin saavutamme lisäsäästöjä, Forsell toteaa.

Talousarvio vuodelle 2020 valmistellaan nykyisillä veroprosenteilla

Kaupunginhallitus päätti myös talousarviokehyksen sekä talousarviovalmistelun laatimista ensi vuodelle nykyisellä kunnallisveroprosentilla. Hallitus haluaa katsoa ensin läpi sen, miten esitetyt säästötavoitteet saavutetaan organisaatiota muuttamalla ja henkilöstöä vähentämällä sekä kaikkia muita keinoja käyttämällä.

Lisäksi päätettiin ei-lakisääteisten palvelujen ja avustuksien kriittisestä arvioinnista vuoden 2020 talousarvion yhteydessä, kiinteistökartoituksen laadintaa toukokuun loppuun mennessä ja avoimeksi tulevien virkojen sekä tehtävien täyttämiseen erittäin kriittistä arviointia. Vuonna 2020 toteutettavia mahdollisia lomautuksia koskevien yt-neuvotteluiden aloittamisajankohdaksi esitetään syksyä.

–Menoja leikkaavien toimenpiteiden rinnalle tarvitaan myös muita keinoja. Muutoin talous ei oikene riittävän nopeasti, Forsell sanoo.

Lisätiedot:

vs. kaupunginjohtaja
Tuukka Forsell
puh. 020 615 9333
tuukka.forsell(at)kouvola.fi

henkilöstöjohtaja
Päivi Karhu
puh. 020 615 4001
paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun