Kaupunginhallitus kokoontuu 10.10. – tutustu esityslistaan

Kouvolan kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 10. lokakuuta. Kokouksessa käsitellään muun muassa Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 2022-2025 sekä kaupunginhallituksen perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettelyä ja päätöksentekoa.

Kouvolan kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 10. lokakuuta. Esityslistalla ovat muun muassa:

 • Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025
 • Kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettely ja päätöksenteko 1.1.2023 alkaen.

Seuraavassa tiivistelmät kyseisistä kaupunginhallituksen esityslistan asiakohdista. Tiivistelmien lopusta löytyvät linkit kunkin asiakohdan listatekstiin.

Esityslistan voi lukea kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin verkkosivujen päätöksenteko-osiossa.

Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025

Kunnan yhdenvertaisuustyö edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia. Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus paitsi ehkäistä syrjintää, myös edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnassaan.

Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022-2025 tavoitteena on lisätä kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Kaupunki aikoo ottaa sen huomioon päätöksenteossa, palvelutoiminnassa ja fyysisessä ympäristössä sekä muuttaa olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista.

Kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä toimialojen kanssa. Sen valmistelusta ja seurannasta vastaa kaupungin hyvinvointipalvelut. Asiaa on esitelty nuorisovaltuustossa 1.9.2022, vammaisneuvostossa 6.9.2022, vanhusneuvostossa 22.9.2022 ja maahanmuuttoasioiden neuvostossa 29.9.2022. Lausunnot edellä mainituilta on saatu.

Suunnitelmassa on neljä tavoitetta:

 1. Moninaisuus koetaan vahvuutena.
 2. Asukkailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada kaupungin tuottamia palveluja ja vaikuttaa niiden suunnitteluun ja kehittämiseen tulemalla kuulluksi sekä antamalla palautetta.
 3. Kaupunkiympäristö on esteetön.
 4. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus toteutuu Kouvolan kaupungin päätöksenteossa.

Kaupunginjohtaja ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se päättää esittää kaupunginvaltuustolle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022-2025 hyväksymistä.

Lue asiakohtaa koskeva listateksti (liitteenä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma)

Kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettely ja päätöksenteko 1.1.2023 alkaen

Kaupunginvaltuusto vahvisti syyskuussa kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahaston säännön. Sen mukaan valtionperintönä, testamentilla tai lahjoituksena saatuja varoja käytetään luovuttajan määräämään tai sitä mahdollisimman hyvin vastaavaan tarkoitukseen. Varoja voi maksimissaan käyttää vuosittain 35 % laskettuna rahaston edellisen vuoden joulukuun 31. päivän pääomasta pois lukien mitä testamentissa tai lahjakirjassa on määrätty. Varojen käytöstä päättää vuosittain kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain tilityksen myönnettyjen varojen käytöstä.

Sääntöjen mukaan hakumenettelyä ja päätöksentekoa koskevat tarkemmat määräykset antaa kaupunginhallitus. Hakumenettelynä on aiemmin ollut kerran vuodessa tapahtunut haku, ja myönnettävät avustukset on päätetty kaupunginhallituksessa. Esimerkiksi vuoden 2022 avustuksista päätettiin 21.2.2022 pidetyssä kokouksessa.

Hakumenettelyä ja päätöksentekoa ehdotetaan muutettavan joustavammaksi siten, että avustuksia olisi jatkossa mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa.

Tarkempi ehdotus asiasta on seuraava:

 • Hakuaika on jatkuva ja saapuneet hakemukset ratkaistaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. Hakuaika päättyy kesäkuussa päätettäviin avustushakemuksiin 30.4. ja joulukuussa päätettäviin hakemuksiin 31.10. Päätökset avustushakemuksiin tekee hyvinvointipäällikkö. Myöhästyneet hakemukset siirretään suoraan seuraavalle hakukaudelle päätettäväksi.
 • Hakemukset lähetetään kaupungin kirjaamoon (kirjaamo(at)kouvola.fi) hakemuslomaketta käyttäen.
 • Hakemuksiin tulee liittää kuvaus suunnitelmasta, johon mahdollinen avustus käytetään tai mitä avustuksella on tarkoitus toteuttaa sekä mahdolliset yhteistyötahot. Hakemuksesta tulee käydä esille myös, onko avustus vain rajoitetulle joukolle suunnattu vai kaikille avoin.
 • Hakemuksessa tulee käydä esille haettavan avustuksen määrä sekä tapahtuman/tilaisuuden ajankohta ja tapahtumapaikka. Hakemuksessa tulee esittää kustannusarvio, menot ja tulot sekä omarahoitus, samoin muualta saatu/haettu taloudellinen tuki. Hakemuksen allekirjoittaa yhdistyksen/yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.
 • Ehdotukseen sisältyy edellä mainittujen seikkojen lisäksi muun muassa listaus menoista, joihin avustusta ei myönnetä.

Kaupunginjohtajan ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn kaupunginhallituksen perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettelyn ja päätöksenteon niin, että se tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Lue asiakohtaa koskeva listateksti liitteineen

Sivun alkuun