Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin vuoden 2024 muutettua talousarvioesitystä ylimääräisessä kokouksessaan 13.11.

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kaupungin vuoden 2024 muutettua talousarvioesitystä 6.11. ja ylimääräisessä kokouksessaan 13.11. Muutettu talousarvioesitys sisälsi tarkennuksia muun muassa investointeihin, palveluverkkoihin ja avustuksiin. Talousarvioesitystä tarkennettiin edelleen kaupunginhallituksen käsittelyissä. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esitystä vuoden 2024 talousarvioksi tänään 13.11. kokouksessaan. Seuraa kokousta verkossa: kouvola.fi/valtuustoverkossa.

Kaupunginhallituksen käsittelemä muutettu talousarvioesitys vuodelle 2024 sisälsi joitakin muutoksia ja tarkennuksia aiempaan talousarvioesitykseen nähden, joista tärkeimpiä olivat:

  • Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnittelua ja rakentamista aikaistetaan niin, että koulu voi aloittaa toimintansa syksyllä 2027. Lisäksi Kuusankosken alueella sijaitsevat Pilkanmaan ja Hirvelän koulut yhdistetään osaksi nykyistä Kuusankosken keskustan koulua syksyllä 2024,
  • Kuusankosken, Inkeroisten ja Valkealat uimahallit lakkautetaan viimeistään Urheilupuiston uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen käyttöönottovuoden loppuun mennessä ja edellä mainituissa uimahalleissa tehdään ainoastaan välttämättömiä korjaustoimenpiteitä pieninvestointimäärärahojen mahdollistamissa puitteissa uimahallien ollessa toiminnassa,
  • Inkeroisten jäähallin määräraha lakkaa kuluvan jääkauden 2023–2024 jälkeen,
  • kaupunginteatterin investointia siirretään yhdellä vuodella, niin että uusi teatteri valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2029,
  • Kuusankosken Teatterin Kannatusyhdistys ry:tä avustetaan ainoastaan tilavuokran verran,
  • Konsernipalvelun tilapalvelut -palvelun toimivaltaa vahvistetaan investointien hankesuunnittelussa tekemällä seuraavassa hallintosäännön päivityksessä tarvittavat muutokset.

6.11. kokouksessa muutettu talousarvioesitys tarkentui

Kaupunginhallituksen käsitellessä muutettua talousarvioesitystä 6.11. kokouksessaan kaupunginhallituksen jäsenet tekivät siihen useita muutosehdotuksia, joista osa hyväksyttiin ja osa osasta äänestettiin. Alla merkittävimmät muutokset tiivistetysti:

  • Kuusankosken alueella sijaitsevat Pilkanmaan ja Hirvelän koulut jatkavat toimintaansa vuoteen 2027 asti, jolloin Kuusankosken yhtenäiskoulu valmistuu.
  • Kuusankosken uimahallia ei enää avata vuonna 2023 alkaneen sulun jälkeen.
  • Inkeroisten ja Valkealan uimahallit jatkavat, kunnes niiden tekninen käyttöikä tulee täyteen, terveysturvallinen käyttö ei ole enää mahdollista tai käyttäjien määrä vähentyy 30 prosenttia 6 kk tarkastelujaksolla.
  • Inkeroisten, Valkealan ja Kuusankosken jäähalleista etsitään toimijoiden kanssa uusia tulonhankkimismahdollisuuksia. 1.8.2025 mennessä tehdään selvitys siitä, onko edellytyksiä saada mainitusta jäähalliverkosta 300 000 euron nettokustannusten vähennystä. Mikäli tämä ei täyty, Inkeroisten jäähalli suljetaan talvikauden 2026-27 jälkeen.

6.11. kaupunginhallituksen kokouksessa tehtiin myös kaksi esitystä lisäsäästöistä.

Ensimmäinen, kannatettu muutosesitys lisäsäästöistä on seuraava: Talouden tasapainotusta tehostetaan toimialojen sisällä prosessien kehittämisen, muiden kuntien kustannusvertailun toimenpiteiden, lakisääteiset ja ei-lakisääteiset palveluselvitysten, henkilöstön eläköitymisen hyödyntämisen, tehtävänkuvien uudelleen määrittelyn, palveluverkkomuutosten, kiinteistöjen myynnin ja tapahtumatilojen kaupallisen toiminnan avulla saavuttaen vähintään vuosittaisen tason 4 milj. € suunnittelukauteen 2027 mennessä. (2024 1 milj €, 2025 2milj €, 2026 3 milj € ja 2027 4 milj€)

Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi muutosesitys siitä, että Kouvola käynnistää yt-neuvottelujen valmistelun miljoonan euron säästötavoitteella.

Kaupunginhallitus jätti esityksensä valtuustolle talousarviosta 13.11. kokouksessaan

Kaupunginhallitus jätti muutetun talousarvioesityksen pöydälle 6.11. kokouksessaan.

13.11. kokouksessa tehtiin muutettu päätösehdotus, jossa poistettiin tekstikirjaus: Kouvola käynnistää yt-neuvottelujen valmistelun miljoonan euron säästötavoitteella. Ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esitystä vuoden 2024 talousarvioksi 13.11. kokouksessaan. Samassa kokouksessa päätetään ensi vuoden veroprosenteista.Sivun alkuun