Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 26.8.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 26.8. mm. Kouvolan kaupungin digitaalisen turvallisuuden politiikkaa ja tietosuojapolitiikka sekä kaupunginhallituksen alaisten toimintojen säästöesityksiä 2019.

Kouvolan kaupungin digitaalisen turvallisuuden politiikka ja Kouvolan kaupungin tietosuojapolitiikka

Digitaalisuus muuttaa yhteiskuntaa ja sen toimintamalleja. Palvelujen digitalisoituessa ja monipuolistuessa edellytetään tietoturvalta ennakoivampaa toimintatapaa, tietosuojaan liittyvän osoitusvelvollisuuden ennakollista toteuttamista sekä henkilöstöltä huolellisuutta kaikissa toimissaan.

Henkilöstön huolellinen toiminta on yksi merkittävimmistä osatekijöistä organisaation digitaalisen turvallisuuden ja tietosuojan toteutumisessa.

Kaupungin aiempaa tietoturvapolitiikkaa on täydennetty vastaamaan sekä nykyisen toimintaympäristön että lainsäädännön vaatimuksia.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kouvolan kaupungin digitaalisen turvallisuuden politiikka ja Kouvolan kaupungin tietosuojapolitiikka hyväksytään.

Lisätietoja:
Tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen, puh. 020 615 8008, sirpa.mantynen(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 4)

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen säästöesitykset 2019

Kouvolan kaupungin taloudelliseen tilanteeseen liittyen kaupunginhallitus on 18.6.2019 edellyttänyt toimialoja/toimielimiä esittämään elokuun aikana säästötavoitteensa mukaiset talousarviomuutokset sekä toimenpiteet niihin pääsemiseksi.

Konsernipalvelujen säästötavoitteeksi on asetettu 779 200 euroa. Investoinneille on asetettu koko kaupungin osalta yhteensä 4,0 milj. euron säästötavoite.

Käyttötalouden osalta esitetyt säästöt ovat yhteensä 961 950 euroa. Yhteensä investointien osalta säästöt ovat 4 530 000 euroa.

Muiden toimialojen/lautakuntien osalta talousarviomuutokset talousarviomuutokset käsitellään koko kaupunkia koskevana kokonaisuutena kaupunginhallituksessa 16.9.2019 ja kaupunginvaltuustossa

14.10.2019. Samassa kokonaisuudessa käsitellään myös muut talousarviomuutokset.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyväksytään konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisten toimintojen säästöesitykset käyttötaloudesta 961 950 euroa ja investoinneista 4 530 000 euroa.

Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi.

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 5)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun