Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 2.12.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 2.12. mm. Kouvola-pelipaikka - kestävän kaupunkikulttuurin päänäyttämö hanketta sekä Talouden ja henkilöstön kuukausikatsausta 1–10/2019.

Kouvola-pelipaikka – kestävän kaupunkikulttuurin päänäyttämö hanke

verkostossa. Elinvoiman kasvu-ohjelman ohjausryhmälle on tullut ohjelmien hyväksynnän jälkeen verkoston sidosryhmiltä kolme hanke-ehdotusta, joista XAMK:n Pelipaikka- hanke-ehdotus on saanut kannatusta.

Hankkeen ensisijainen tavoite on viedä Kouvola virtuaalisesti maailmankartalle, eli saattaa Kouvolan kulttuuriperintö ja kaupunkistatus niin sanotusti viraaliksi eli vähintään miljoona klikkausta.

Pelipaikka-hakemus kohdistuu UIA-haun kulttuuri ja kulttuuriperintö -teemaan, jossa rahoituksesta käydään Euroopan laajuisesti kova kilpailu.
Hankkeen koko ulkopuolinen rahoitus n. 2 M€ käytetään muun muassa palveluostoina pk-yrityksille, palkintoina kouvolalaisille yrityksille, yhteisöille ja ihmisille sekä palkkaukseen konserniin ja kumppaniorganisaatioissa.

Kaupungin 1 milj. euron budjetista kaupungin omarahoitusosuus on 200 000/3 v. eli 67 000 e/v. Kokonaisuudessaan omavastuuosuus 200 000 € katetaan henkilötyönä (palkkakustannuksina tai oman tuotannon sisäisenä laskutuksena) eri toimialoilla ja palveluissa.

Kaupunki saanut VM:n hankerahoituksen ajalle 1.1.2020-31.11.2021 hankkeeseen Digitaalinen ja Yhteentoimiva Kouvola. Tämä hanke tukee UIA:n hanketavoitteita sekä vahvistaa kaupungin toimintapro sessien digitaalisuutta, joihin pelillistäminen ja digitaalinen taide yhteiskehittämisessä perustuvat. Kaupungin tulee joka tapauksessa kehittää digitaalista toimintatapaa sekä automatisointia palveluiden toteutuksessa sekä asiakas- ja toimintaprosesseissa, jotta tuottavuus säilyy ja paranee.

Tavoitteena on tehdä osallistavia hyötypelejä, sovelluksia sekä virtuaalisia tai lisätyn todellisuuden toteutuksia. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöihin, kuten palveluissa tai koulutuksessa.

Hanke luo uutta digitaalisuuteen ja pelilliseen osallistamiseen liittyvää osaamista kaupungin työtekijöille, innovaatioita kaupungin toimialoille, kehittää luovan talouden tietointensiivisten asiantuntijayritysten liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä, tuottaa näyttäviä vuorovaikutuksellisia visuaalisia elementtejä kaupungin keskustaan ja monistettavina ratkaisuina taajamiin, sekä luo paikalliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön perustuvia kansainvälisestikin kiinnostavia elämyksiä ja monistettavia digitaalisia tuotteita.

Strategian toteuttaminen: Hanke tukee erityisesti kolmea Elinvoiman kasvuohjelman kantorakettia, eli (a) osaaminen ja innovaatio, (b) elävä keskusta ja (c) luova hyvinvointi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Pelipaikka -hanketta haetaan UIA-rahoitushausta 12.12.2019 kaupunkistrategian ja kasvuohjelmien toteuttamiseksi.

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 0206157429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja
kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 6157 033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 4)

Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1–10/2019

Vuoden 2019 talousarviomuutosten jälkeen muutettu talousarvio on noin -30,0 milj. euroa, joten kaupungilla tulee oleman vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää yli 20 milj. euroa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tilikauden 2019 arvioitu alijäämä on noin 31 milj. euroa.

Ulkoisten toimintatuottojen kertymä lokakuun loppuun mennessä on 42,1 milj. euroa eli 79,4 % muutetusta talousarviosta. Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 476,6 milj. euroa eli 82,3 % muutetusta talousarviosta. Kulujen merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut 198,0 milj. euroa (83,2 %) ja palvelujen ostot 211,3 milj. euroa (82,2 %). Toimintakatteeksi muodostui -433,4 milj. euroa.

Kunnallisverojen kertymä on edellisvuotta 20,1 milj. euroa pienempi ja yhteisöverojen 2,7 milj. euroa suurempi. Valtionosuuksia on kertynyt 140,6 milj. euroa.

Vuosikate on lokakuun lopussa 3,1 milj. euroa ja poistoja on kirjattu 18,0 milj. euroa, joten tilikauden tulokseksi muodostui -14,9 milj. euroa. Tällä hetkellä vuoden 2019 alijäämäksi arvioidaan muodostuvan -31,5 milj. euroa.

Investointimenoja on toteutunut lokakuun loppuun mennessä 38,3 milj. euroa ja investointituloja 2,5 milj. euroa. Lokakuun lopun tilanteessa pitkäaikaista lainaa on nostettu 50,0 milj. euroa ja lainoja lyhennetty 18,8 milj. euroa. Marraskuussa pitkäaikaista lainaa on nostettu lisää 20,0 milj. euroa.

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli lokakuun 2019 lopussa yhteensä 3 290 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 612. Lokakuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 94 viranhaltijaa/työntekijää. Eläkkeelle siirtymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 35 eli 37 prosenttia. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 11 henkilöä. Myös muuta henkilöstön lähtövaihtuvuutta on hyödynnetty tehokkaasti, sillä muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisen vuoksi vapautuneesta 82 virasta ja tehtävästä on jätetty täyttämättä pysyvästi 21 eli 26 prosenttia.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-10/2019 merkitään tiedoksi.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 5)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun