Kaupunginhallituksessa 5.10.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 5.10.2020 mm. osavuosikatsausta
1–8/2020 sekä keskeisten konserniyhtiöiden, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy ja Kouvolan Vesi Oy, talousarvio-tavoitteiden 2020 muuttamista.

Osavuosikatsaus 1─8/2020

Suunnitellut säästötoimenpiteet ovat toteutuneet pääosin ja Kouvolan kaupungin talous on kehittymässä toivottuun suuntaan koronan aiheuttamista vaikutuksista huolimatta.

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut heikko jo ennen koronavirusepidemiaa. Kouvola teki vuosina 2018 ja 2019 erittäin heikot tulokset, alijäämien ollessa 26─27 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 miljoonaa euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 miljoonaa euroa, joka tulee kuntalain mukaisesti kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

Toisena keskeisenä johtopäätöksenä on, että Kinno keskittyy ydintoimintaansa eli alkavien ja toimivien yritysten neuvonta-, kehittämis- sekä sijoittumispalveluihin. Tämän lisäksi Kinno kehittää logistiikkatoimialaa, Railgate Finland yritysaluetta ja Hyötyvirta yritysaluetta. Tarkempi tiedote kaupungin nettissivuilla ajankohtaisissa uutisissa.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2020 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1-8/2020 tiedoksi.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto merkitsee Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2020 tiedoksi.

Keskeisten konserniyhtiöiden, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy ja Kouvolan Vesi Oy, talousarvio-tavoitteiden 2020 muuttaminen

Kouvolan kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehi-tystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallituk-selle. Kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginval-tuusto päättää myös tytäryhteisöille asetettavat valtuustoon nähden si-tovat tavoitteet. Tavoitteet vuoden 2020 talousarvioon on asetettu seuraaville keskeisille tytäryhtiöille:

  • KSS Energia Oy -konserni
  • Kouvola Innovation Oy -konserni
  • Kouvolan Asunnot Oy
  • Kaakkois-Suomen Tieto Oy
  • Kouvolan Vesi Oy
  • Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy
  • Kouvolan Teatteri Oy

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen muun muassa koronaviruksen takia. Talousarvioon 2020 asetettuja tavoitteita on tarkastettu yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Kouvolan Teatteri Oy:n, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n tavoitteissa on todettu muu-tettavaa seuraavasti:

• Kouvolan Teatteri Oy tavoite esityksiä järjestetään 160-190, muutetaan tavoitteeksi 100-115 esitystä.
• Kouvolan Teatteri Oy katsojatavoite 38 000, muutetaan katsojatavoitteeksi 15 000.
• Kouvolan Teatteri Oy yleisötyötavoite lukumäärä 5 000, muutetaan yleisötyötavoitteeksi 2 800.
• Kouvolan Teatteri Oy tavoite tulos ennen tilinpäätössiirtoja tasapainossa, muutetaan tavoitteeksi tilikauden 2020 tappio max. -70 tuhatta euroa.
• Kouvolan Teatteri Oy tavoite päänäyttämön täyttöaste 68 %, muutetaan päänäyttämön täyttöastetavoitteeksi 35 %.
• Kouvolan Teatteri Oy tavoite pääsylippujen osuus kaikista tuo-toista 20 %, muutetaan tavoitteeksi 14 %.
• Kouvolan Teatteri Oy poistetaan seuraavat tavoitteet: kaupungin avustus katsojaa kohden <37 euroa, markkinoinnin tehostaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö kaupungin kanssa, sidosryhmäyhteistyön lisääminen, teatterirakennus-/saneeraushankkeen edistäminen.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka For-sell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen sitoviin tavoitteisiin.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun