Kaupunginhallituksessa 30.11.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 30.11.2020 käsiteltäviä asioita ovat mm. Kaupungintalon muutos- ja korjaustyöt -hankesuunnitelma, Kuntavaalien 2021 vaalipäivän äänestyspaikat, -ajat ja ennakkoäänestyspaikat sekä laitosäänestyspaikat. Lisäksi käsittelyssä on hallintosääntö 1.6.2021 alkaen.

Kaupungintalon muutos- ja korjaustyöt -hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus on asettanut talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa. Osana pysyviä säästöjä asuminen ja ympäristö -toimialan toimistohenkilökunta keskitetään kaupungintalon muiden toimistopalveluiden yhteyteen.

Muutoksesta on tehty Kaupungintalon muutos- ja korjaustyöt – hankesuunnitelma, joka sisältää myös kaupungintalon tilojen muita toiminnallisia muutoksia sekä teknisiä korjaus- ja parannustöitä, jotka olisi joka tapauksessa toteutettava lähivuosien aikana, mutta jotka on perusteltua (mm. kustannustehokkuuden vuoksi) tehdä tässä yhteydessä.

Hankesuunnitelman mukaisesti kaupungintalon muutos- ja korjaustyöt toteutetaan jaettuna urakkana. Rakentaminen tapahtuu vuoden 2021 aikana, ja muutosalueiden toteutus vaiheistetaan siten, että tiloja otetaan käyttöön alueittain. Osa urakasta voidaan suorittaa vuoden 2022 aikana. Selvitys ja tähän liittyvät toimenpiteet tekniikka- ja ympäristötalon kiinteistön jatkokäytölle on tarkoitus käynnistää välittömästi hanke- suunnitelman hyväksynnän jälkeen.

Hankesuunnitelman kustannusarvio on 1M€, ja investointi on huomioitu talousarviossa 2021, jonka hallitus on hyväksynyt 23.11.2020. Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 7.12.2020. Investointi jakautuu vuosille 2021-2022 siten, että vuodelle 2021 on 0,6M€ ja 2022 on 0,4M€.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Arto Kuitikka, puh. 020 615 7122, arto.kuitikka(at)kouvola.fi, rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan hankesuunnitelman edellyttäen, että tilapalveluilla on käytössä investointimääräraha kaupungintalon tilauudistukselle vuonna 2021.

Kuntavaalien 2021 vaalipäivän sekä ennakkoäänestyksen äänestyspaikat ja -ajat sekä laitosäänestyspaikat

Vuonna 2021 toimitetaan kuntavaalit 18.4.2021. Kaupunginvaltuusto on 29.3.2010 hyväksynyt Kouvolan kaupungin äänestysaluejaon, joka on voimassa toistaiseksi. Äänestysalueita Kouvolassa on 23.

Äänestysalueen nro 001 nimi oli edellisissä vaaleissa Kaupungintalo ja myös äänestyspaikka oli kaupungintalo. Koska äänestyspaikka kaupungintalon remontin johdosta on vaihdettu pääkirjastoon, esitetään äänestysalue nro 001 nimeksi Keskusta, jotta äänestäjät vaalipäivänä eivät epähuomiossa oleta äänestyspaikan olevan kaupungintalon.

Vuoden 2019 eduskuntavaalissa Kouvolan kaupungin alueella oli 11 enennakkoäänestyspaikkaa ja kaksi äänestysbussia. Osa äänestyspaikoista on ollut ahtaissa tiloissa ja näistä äänestyspaikoista aiotaan luopua turvavälien varmistamiseksi sekä taloudellisista syistä.

Vaalilain 46 §:n 2 momentin mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Tutustu kuntavaaleja koskeviin asiakohtiin:

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 02061 58212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotukset:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat selostusosassa esitetyn mukaisesti.
Äänestysalueen nro 001 nimi on Keskusta.

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat selostusosassa esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien laitosäänestyspaikat liitteen mukaisesti.

Hallintosääntö 1.6.2021 alkaen

Kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistaminen sekä esimerkiksi lakien nimien muutokset ovat aiheuttaneet muutostarpeita Kouvolan kaupungin hallintosäännössä. Hallintösääntöön esitetään muutoksia seuraaviin kohtiin:

 • Kaupungin johtaminen,
 • toimielinorganisaatio,
 • henkilöstöorganisaatio,
 • konserniohjaus ja sopimusten hallinta,
 • toimielinten tehtävät ja toimivallan jako,
 • toimivalta henkilöstöasioissa,
 • tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen,
 • talouden hoito,
 • päätöksenteko- ja hallintomenettely,
 • luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset
 • sekä muut määräykset.

Tutustu hallintosääntöasiakohtaan ja hallintosääntöluonnokseen.

Lisätietoja:

 • hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi,
 • henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi,
 • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
 • tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi,
 • kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi ja
 • liikunta- kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja se tulee voimaan 1.6.2021.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651