Kaupunginhallituksessa 29.11.2021 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 29.11.2021 mm. jatketaan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2025 käsittelyä.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2025

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta on edellisen käsittelyn osalta päivitetty seuraavasti:
Yleis- ja käyttötalousosaan on lisätty sitovuustaulukko ja tekstilisäys edunvalvontasuunnitelmasta sekä korjattu konsernipalveluiden vuosien 2024–2025 henkilötyövuosia ja verotulojen erittelyä.

Investoinnit ja rahoitus

Marjoniemen yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio on tarkentunut 31,0 milj. euroon. Tämän johdosta on päivitetty Marjoniemen yhtenäiskoulun määrärahojen jakautuminen vuosille 2022–2025.

Investointisuunnitelmaan on lisätty 0,4 milj. euroa Saviniemen kentän valaisuksen toteuttamiseen vuonna 2022.
Päivityksen jälkeen vuoden 2022 investointimenot ovat 42,2 milj. euroa (vähennys 0,9 milj. euroa) ja vuoden 2023 osalta 51,6 milj. euroa (vähennys 0,5 milj. euroa). Investointiosan tekstit ja taulukot sekä rahoituslaskelman investointimenot, investointien 10 v. suunnitelma sekä merkittävimpien investointien erittelyt on päivitetty muuttuneiden lukujen mukaisiksi.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelma, esittelymateriaali sekä päivitykset kaupunginjohtajan 28.10. talousarvioehdotukseen ovat esityslistan talousarvio-kohdan liitteinä (Dynasty).

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 jättää asian pöydälle. Asian käsittelyä jatketaan 29.11. kokouksessa.

Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväkyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86