Kaupunginhallituksessa 27.1.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 27.1.2020 mm. Ympäristö 2030 - Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmaa sekä selvitystä perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuonna 2019 ja rahaston käyttösuunnitelmaa vuodelle 2020.

Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma

Ympäristöohjelman tekstiin tehtiin muutoksia kaupunginvaltuuston 9.12.2019 käsittelyn jälkeen koskien sähköautojen latauspisteitä.

Kaupunginhallituksen asiaa koskevaan esityslistaan lisättiin selostus HINKU-kunta-statuksen merkityksestä ja Ympäristöohjelman roolista hiilineutraaliuden ja muiden kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, p. 020 615 6755, timo.martikainen(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman.

Selvitys perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuonna 2019

Kouvolan kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2018 § 112 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia.

Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Rahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2019 oli yhteensä 93 015 euroa, avustusten toteutuma oli vuonna 2019 yhteensä 75 449 euroa.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston avustukset ovat olleet haettavana ajalla 1. – 31.12.2019 välisenä aikana kaupungin ilmoitustaululla ja www.kouvola.fi –sivustolla. Lisäksi hakumenettelystä on ilmoitettu Kouvolan kaupungin –kuulutukset palstalla Kouvolan Sanomissa 27.11.2019. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 40 hakemusta.

Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu ja hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila ovat valmistelleet ehdotuksen perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuodelle 2020. Ehdotuksen kokonaissumma on 127 075 euroa. Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2020 on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy selvityksen perintö-, testamentti- ja lahjoitus-rahaston käytöstä vuonna 2019 liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 20182019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun