Kaupunginhallituksessa 2.11.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 2.11.2020 käsiteltäviä asioita ovat mm. talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024 sekä toimitilajohtajan viran määräaikainen täyttäminen .

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024

Kaupunginjohtaja Marita Toikan talousarvioesitys vuodelle 2021 on 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus käy läpi talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa 2021─2024 ensi viikolla kaksipäiväisessä talousarviokäsittelyssä 2.─3.11.2020.

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut pitkään haastava. Viime vuoden tulos oli 27,7 miljoonaa alijäämäinen, jonka jälkeen katettavaa alijäämää jäi taseeseen noin 13,6 miljoonaa euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

Kaupungin taloutta rasittaa toisaalta kasvava palvelutarve väestön ikääntyessä ja toisaalta negatiivinen väestökehitys, joka vähentää veronmaksajien määrää. Väestön vähentyminen vaikuttaa myös valtionosuuksien pienenemiseen.

Tärkeässä roolissa ovat edelleen palveluverkkojen uudistaminen ja sopeuttaminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Kaupungin talouden tasapainoon saattaminen syntyy kokonaisuudesta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2021–2024.

Perehdy lisää aiheeseen:

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää jättää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman pöydälle tutustumista varten.

Toimitilajohtajan viran määräaikainen täyttäminen

Toimitilajohtajan virka on vapautumassa 31.10.2020 ja kaupunginhallitus on päättänyt, että virka julistetaan haettavaksi.

Toimitilajohtajan keskeisiä tehtäviä on vastata konsernipalvelujen tilapalvelujen johtamisesta, rakennuttamisesta, projektijohtamisesta sekä osallistua omalta osaltaan kaupungin kärkihankkeiden toteuttamiseen.

Toimitilajohtajan virka täytetään määräaikaisesti siihen saakka, kunnes uusi viranhaltija aloittaa toimitilajohtajan virkasuhteessa. Toimitilajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ehdotetaan kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikkaa.

Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ottaa toimitilajohtajan virkasuhteeseen määräaikaisesti Arto Kuitikan ajalle 2.11.2020–31.1.2021, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes vakinainen viranhaltija aloittaa viran hoitamisen.
Hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen määrätään 5.796,57 euroa kuukaudessa ja henkilökohtaiseksi lisäksi 536,78 euroa kuukaudessa. Lisäksi myönnetään matkapuhelinetu.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun